Uutiset / 11.06.2012

SAL:n julkilausuma Sanomien freesopimuksesta

SMF:SSA ON KÄYTÄVÄ AIDOT FREE-NEUVOTTELUT

 
Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton mielestä Sanoma Magazines Finlandin freelancereilleen tarjoama uusi sopimus on kohtuuton. Se ei anna freelancereille mahdollisuutta tehdä journalistista työtä kannattavasti tai pitkäjänteisesti. Sopimuksen tarjoaminen osoittaa, että yhtiö ei arvosta alihankkijoidensa työtä eikä halua sitouttaa heitä.
 
Erityisen ikävä on SMF:n tapa tarjota sopimusta ota tai jätä -periaatteella.  Yhtiö ei halua neuvotella sopimuksen ehdoista Journalistiliiton tai edes yksittäisen freelancerin kanssa. SAL muistuttaa että Suomi on sopimusyhteiskunta, jossa vahvemmalla osapuolella ei ole ollut tapana sanella ehtoja heikommalle.
 
Tilanne on hankala myös yhtiön työsuhteisille työntekijöille. He ovat tottuneet siihen, että ovat voineet freelancereita tarvitessaan turvautua aina parhaimpiin saatavilla oleviin tekijöihin. SMF:n jyrkkä linja on johtanut siihen, että sopivimman sijasta onkin valittava sopimuksen allekirjoittamaan suostunut free.
 
SAL vetoaa SMF:n johtoon, jotta se aloittaisi freelancereiden tai heitä edustavan Journalistiliiton kanssa todelliset ja aidot neuvottelut sopimuksen ehdoista. Erityisesti SAL:n entiseltä jäseneltä, kustantaja Riitta Pollarilta, toivomme  tässä asiassa vastaantuloa. SAL toivoo myös, että SMF miettisi vakavasti, mitä seurauksia sen harjoittamalla lyhyen tähtäyksen voitontavoittelulla on journalismille.
 
Helsingissä 11.6.2012

Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton hallitus
 
Toimeksi saaneena
 
Kaija Plit, asiamies
Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto, SAL ry.
Albertinkatu 27 B, 00180 Helsinki
+358504394538

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.