Uutiset / 10.05.2010

Mitä markkinaoikeuden päätös tarkoittaa?

1. Sanomalainen free rinnastettavissa työntekijään

Työsuorituksen osalta sanomalainen free rinnastuu työntekijään.
Markkinaoikeus tunnusti freen heikomman neuvotteluaseman ja sitä kautta suojan tarpeen, kuten Journalistiliitto esitti.

2. Arvioinnissa vain Sanoma Newsin ehdot

Oikeus arvioi vain Sanoma Newsin kolmea ehtoa. Ne eivät oikeuden mielestä olleet tyyppikohtuuttomia, eli alalla tyypillisesti kohtuuttomia. Muiden lehtitalojen käyttämät muunlaiset ehdot voivat olla edelleen olla myös tyyppikohtuuttomia ehtoja.

3. Myös yksilökohtuuttomuus edelleen mahdollinen

Yksittäisten tekijöiden näkökulmasta Sanoma Newsin sopimusehto voi olla edelleen kohtuuton, ja on siten riitautettavissa yleisissä tuomioistuimissa.
Journalistiliitto myöntää sopimuksen riitauttavalle jäsenelle ilomielin oikeusturvavakuutuksen käyttöoikeuden, jolloin oikeudenkäynnin kulut eivät jää freen maksettaviksi.


4. Toimeksiannon mukainen valmis työ oikeuttaa maksuun (vaatimuskohta 1: maksuehto)

Markkinaoikeus toteaa, että valmis työ on pantava heti maksuun. Sopimusehdon sanamuoto "julkaistavaksi hyväksymisestä" ei tarkoita, että korvauksen suorittaminen olisi kytketty aineiston julkaisemiseen.

5. Tekijänoikeuksien luovutus jatkossakin sopimusasia (vaatimuskohta 2: lehden oikeudet)

Lehtitalo ei markkinaoikeuden päätöksen perusteella voi vain ottaa oikeuksia ja yksipuolisesti sanella niiden laajuuksia. Vaikka päätös sallii kaikkien taloudellisten oikeuksien luovuttamisen, se ei edelleenkään ole pakollista tai oikeuden määräämää.
Painostusta sopimusten tekemiseen ei saa esiintyä, vaan ehdoista pitää neuvotella.

Freen kannattaa esittää Sanoma Newsille omaa sopimusmallia ja omia ehtoja, jotta oikeuden toteamia mahdollisia henkilökohtaisesti kohtuuttomia ehtoja ei synny. Liitosta saa neuvoja, mitä kannattaa esittää.

6. Kaikki oikeudet ei alan vallitseva kauppatapa (vaatimuskohta 2)

Markkinaoikeuden mukaan selvittämättä on jäänyt, että Sanoma Newsin tyyppinen kaikki oikeudet -kirjaus edustaisi alan vallitsevaa kauppatapaa. Sanoma News perusteli ehtoa sillä, että se vastaa alan käytäntöä.
Yleisimmin aineistoa myydään edelleen ensi- ja kertajulkaisuoikeudella. Tätä on voitu täydentää verkkokäyttöoikeudella.

7. Laajempi luovutus oikeuttaa korkeampaan korvaukseen (vaatimuskohta 2)

Alan kauppatapa (VKL-SJL freelance-tehtävien toimitus- ja myyntiehdot) luo tekijän ja kustantajan välisille sopimuksille pohjan: käyttöoikeuksien laajuuden pitää näkyä palkkiossa. Markkinaoikeus ei ottanut lainkaan kantaa hinnan määräytymiseen.

8. Vain taloudelliset tekijänoikeudet (vaatimuskohta 2)

Kaikkien oikeuksien kirjauksella tarkoitetaan vain taloudellista tekijänoikeutta eikä muita immateriaalioikeuksia.
Sanomalainen työsuhteinen luovuttaa työsopimuksellaan freetä laajempia oikeuksia, sillä työsopimukseen on kirjattu myös muut immateriaalioikeudet, kuten vaikkapa tavaramerkin taloudelliset oikeudet.

9. Ei koske Kopiosto-korvauksia (vaatimuskohta 2)

Kaikkia oikeuksia koskevalla kirjauksella ei markkinaoikeuden mukaan ole vaikutusta tekijöiden sopimuslisenssioikeuksiin eikä Kopiosto-korvauksiin.

10. Free vastaa vain siitä, että myy omaa työtään (vaatimuskohta 3: vastuulauseke)

Markkinaoikeuden mukaan freelancerin vastuu kolmannelle voi syntyä vain sen seurauksena, että hän on oikeudettomasti luovuttanut aineiston julkaisijalle. Tätä laajempi vastuu ei - Sanoma Newsin sopimusehdotuksen toisenlaisesta sanamuodosta huolimatta - voi tulla kyseeseen.
Petri Savolainen

Katso myös

Kaikki uutiset

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Sanoma tuli pyöreään pöytään freelancejournalistien työn ehdoista

Pyöreän pöydän tapaamisen ajatus on, että voidaan keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin.