Uutiset / 10.05.2010

Mitä markkinaoikeuden päätös tarkoittaa?

1. Sanomalainen free rinnastettavissa työntekijään

Työsuorituksen osalta sanomalainen free rinnastuu työntekijään.
Markkinaoikeus tunnusti freen heikomman neuvotteluaseman ja sitä kautta suojan tarpeen, kuten Journalistiliitto esitti.

2. Arvioinnissa vain Sanoma Newsin ehdot

Oikeus arvioi vain Sanoma Newsin kolmea ehtoa. Ne eivät oikeuden mielestä olleet tyyppikohtuuttomia, eli alalla tyypillisesti kohtuuttomia. Muiden lehtitalojen käyttämät muunlaiset ehdot voivat olla edelleen olla myös tyyppikohtuuttomia ehtoja.

3. Myös yksilökohtuuttomuus edelleen mahdollinen

Yksittäisten tekijöiden näkökulmasta Sanoma Newsin sopimusehto voi olla edelleen kohtuuton, ja on siten riitautettavissa yleisissä tuomioistuimissa.
Journalistiliitto myöntää sopimuksen riitauttavalle jäsenelle ilomielin oikeusturvavakuutuksen käyttöoikeuden, jolloin oikeudenkäynnin kulut eivät jää freen maksettaviksi.


4. Toimeksiannon mukainen valmis työ oikeuttaa maksuun (vaatimuskohta 1: maksuehto)

Markkinaoikeus toteaa, että valmis työ on pantava heti maksuun. Sopimusehdon sanamuoto "julkaistavaksi hyväksymisestä" ei tarkoita, että korvauksen suorittaminen olisi kytketty aineiston julkaisemiseen.

5. Tekijänoikeuksien luovutus jatkossakin sopimusasia (vaatimuskohta 2: lehden oikeudet)

Lehtitalo ei markkinaoikeuden päätöksen perusteella voi vain ottaa oikeuksia ja yksipuolisesti sanella niiden laajuuksia. Vaikka päätös sallii kaikkien taloudellisten oikeuksien luovuttamisen, se ei edelleenkään ole pakollista tai oikeuden määräämää.
Painostusta sopimusten tekemiseen ei saa esiintyä, vaan ehdoista pitää neuvotella.

Freen kannattaa esittää Sanoma Newsille omaa sopimusmallia ja omia ehtoja, jotta oikeuden toteamia mahdollisia henkilökohtaisesti kohtuuttomia ehtoja ei synny. Liitosta saa neuvoja, mitä kannattaa esittää.

6. Kaikki oikeudet ei alan vallitseva kauppatapa (vaatimuskohta 2)

Markkinaoikeuden mukaan selvittämättä on jäänyt, että Sanoma Newsin tyyppinen kaikki oikeudet -kirjaus edustaisi alan vallitsevaa kauppatapaa. Sanoma News perusteli ehtoa sillä, että se vastaa alan käytäntöä.
Yleisimmin aineistoa myydään edelleen ensi- ja kertajulkaisuoikeudella. Tätä on voitu täydentää verkkokäyttöoikeudella.

7. Laajempi luovutus oikeuttaa korkeampaan korvaukseen (vaatimuskohta 2)

Alan kauppatapa (VKL-SJL freelance-tehtävien toimitus- ja myyntiehdot) luo tekijän ja kustantajan välisille sopimuksille pohjan: käyttöoikeuksien laajuuden pitää näkyä palkkiossa. Markkinaoikeus ei ottanut lainkaan kantaa hinnan määräytymiseen.

8. Vain taloudelliset tekijänoikeudet (vaatimuskohta 2)

Kaikkien oikeuksien kirjauksella tarkoitetaan vain taloudellista tekijänoikeutta eikä muita immateriaalioikeuksia.
Sanomalainen työsuhteinen luovuttaa työsopimuksellaan freetä laajempia oikeuksia, sillä työsopimukseen on kirjattu myös muut immateriaalioikeudet, kuten vaikkapa tavaramerkin taloudelliset oikeudet.

9. Ei koske Kopiosto-korvauksia (vaatimuskohta 2)

Kaikkia oikeuksia koskevalla kirjauksella ei markkinaoikeuden mukaan ole vaikutusta tekijöiden sopimuslisenssioikeuksiin eikä Kopiosto-korvauksiin.

10. Free vastaa vain siitä, että myy omaa työtään (vaatimuskohta 3: vastuulauseke)

Markkinaoikeuden mukaan freelancerin vastuu kolmannelle voi syntyä vain sen seurauksena, että hän on oikeudettomasti luovuttanut aineiston julkaisijalle. Tätä laajempi vastuu ei - Sanoma Newsin sopimusehdotuksen toisenlaisesta sanamuodosta huolimatta - voi tulla kyseeseen.
Petri Savolainen

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.