Tämä matkaohje koskee Suomen Journalistiliiton kokouksiin, koulutuksiin ja muihin
tilaisuuksiin matkustavia jäseniä.