Du som är självanställd, till exempel frilans eller egenföretagare, kan också få hjälp av Journalistförbundets förtroendepersoner som finns på arbetsplatser runt om i landet. I utbildningar som riktar sig till förtroendepersoner lyfts regelbundet frågor som också berör självanställda.

Till exempel i pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal finns en skrivelse om att förtroendepersonerna bör få information om hur mediehuset eller förlaget använder sig av frilansarbete. Ifall förtroendepersonen inte kan hjälpa dig i din fråga kan hen hänvisa till Journalistförbundets experter. Nedan hittar du fem tips för när du kan få hjälp av förtroendepersonen eller förbundet:

1. När lönar det sig att kontakta förtroendepersonen?

Ifall du har frågor om att jobba för ett visst mediehus, kontakta mediehusets förtroendeperson. Hen känner till husets seder, praxis och personer.

Du kan vara i kontakt med förtroendepersonen redan innan du börjar jobba för mediehuset, under jobbet eller efter att jobbet är gjort. Du kan fråga om arvoden, förmåner eller andra frågor kopplade till avtal. Du kan också fråga om visstidsarbete eller praktik.

2. vad vet förtroendepersonen om frilansar?

i pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal finns en skrivelse om att huvudförtroendepersonen bör få information om hur mediehuset eller förlaget använder sig av frilansarbete. Ifall förtroendepersonen inte kan svara på dina frågor kan hen berätta till vem du kan vända dig på Journalistförbundet.

Sedan hösten 2023 behandlas frilansfrågor regelbundet på utbildningar för Journalistförbundets förtroendepersoner.

3. hur hittar jag förtroendepersonen?

Fråga Journalistförbundets Juristjour. Du når juristjouren per telefon 044 7555 000 (vardagar kl. 13-16, i juli kl. 13-15) eller per e-post, lakineuvonta@journalistiliitto.fi.

4. när ska jag kontakta journalistförbundet?

När du saknar information om vad som ska ingå i arvodet och om vilka kostnader som arvodet ska täcka (se gärna fler råd under rubriken frilansarvoden). Ta också kontakt ifall du har svårt att få det arvode ni kommit överens om eller om uppdragsgivaren inte als betalar arvodet. Förbundet kan ge rådgivning också i följande frågor: upphovsrätt, företagarens pensionsförsäkring, skattefrågor och frågor som berör frilansavtal.

5. var annanstans kan en frilans få stöd?

Du kan kontakta mediehusets regionala förtroendeperson. Förbundets lokala eller nationella förening kan också vara till stöd. Journalistförbundets medlemsföreningar finns listade här.