Material på svenska / 04.06.2024

Anvisningar för förebyggande av osakligt bemötande, trakasserier och sexualla trakasserier inom film- och tv-branchen.

Dessa anvisningar är avsedda för personer som möter ifrågavarande beteende, arbetsgivare och andra personer i chefsställning samt personen som anklagas för beteendet i fråga. Målet är att stärka ett tidigt och effektivt ingripande i osakligt bemötande, trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Dessa anvisningar är avsedda för personer som möter ifrågavarande beteende, arbetsgivare och andra personer i chefsställning samt personen som anklagas för beteendet i fråga. Målet är att stärka ett tidigt och effektivt ingripande i osakligt bemötande, trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.