Uutiset / 13.12.2018

Liitto selvittää tukimuotoja verkkovihan kohteille

Journalistiliitto selvittää, millaisia uusia tukimuotoja liitto voisi tarjota uhkailun ja verkkovihan kohteiksi joutuneille jäsenilleen. Selvityksessä keskitytään erityisesti niiden journalistien tilanteeseen, jotka eivät ole pysyvässä työsuhteessa. Selvitys pohjaa Suomen freelancerjournalistien (SFJ) tekemään aloitteeseen liiton valtuustolle. IPI:n tuoreen selvityksen mukaan verkkohäirintä vaikuttaa toimittajien työskentelyyn ja heidän jatkamiseensa. "Suomalaiset journalistit eivät luota siihen, että heidän saamiaan uhkauksia tutkittaisiin kunnolla", SFJ:n aloitteessa todetaan. Journalistin alkuvuodesta 2016 toteuttamaan uhkakyselyyn vastasi noin 1400 journalistia. Vastaajista noin joka kuudes kertoo saaneensa edeltäneiden parin vuoden aikana viestejä, jotka ovat sisältäneet uhkailua. Erityisesti freelancerit jäävät yksin  selviämään verkkovihan vaikutuksista. Selvitys tuodaan kevätvaltuustoon 2019, jolloin selvityksen esiinnostamien toimenpiteiden mahdolliset talousvaikutukset voidaan ottaa huomioon seuraavan vuoden budjetoinnissa.

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.