Generell / 13.12.2018

Journalistförbundet utreder nya möjligheter att stödja medlemmar som utsätts för hot

Journalistförbundet utreder vilka nya stödformer som kunde erbjudas medlemmar som utsätts för hot och för hatretorik. Journalistförbundets fullmäktige bestämde 13 december att godkänna Finlands frilansjournalisters motion att utreda vilka nya stödformer förbundet kunde erbjuda medlemmar som utsätts för hot och hatretorik i sitt arbete. Särskild vikt ska fästas vid hur förbundet kan stödja medlemmar som inte har en fast anställning. I sitt svar lyfter styrelsen fram att förbundet redan i dag arbetar för att man i ett allt tidigare skede ska ingripa i situationer där journalister utsätts för hot. Journalistförbundet har i utbildningar och i sin kommunikation behandlat hatretorik och hur man ska hanteras hoten. Förbundet arbetar också för att lagstiftningen ska ta hot mot journalister på allvar. Plock ur diskussionen på fullmäktige: ”Smaka på hur absurda orden i motionen egentligen är 'extra stöd för medlemmar som utsätts för hatstormar'. Visst är det en sjuk värld vi lever i”, sade Ville Hänninen från Finland frilansjournalister (FFJ) som presenterade motionen. I motionen frågar sig FFJ ifall Journalistförbundet kunde bistå med till exempel stöd för arbetshandledning eller psykologisk hjälp, eller via en särskild fond som skulle bistå i rättegångskostnader. Medlemmarnas rättsskyddsförsäkring täcker rättegångskostnader i konflikter som gäller arbetet. Utgifter för rättegångskostnader i brottsmål täcks inte. Sarri Kukkonen (HJF) lyfte fram hur man på hennes arbetsplats jobbar med hot och presenterade slutligen en kläm, ”för att det behövs en tidtabell”. Klämmen: Utredningen presenteras för vårfullmäktige så att åtgärder och åtgärdernas eventuella ekonomiska följder kan tas i beaktande i följande års budget. Susanna Sjöstedt (RTTL) understödde klämmen och berättade att Rundradions programarbetare gärna bistår med sakkunskap från Svenska Yle. ”Vi har jobbat med de här frågorna till exempel i frågor som berör rapportering om silvervatten eller Ryssland.” Sjöstedt påpekade att tre saker är avgörande för att hantera hot mot redaktörer. ”Det behövs juridiskt stöd, en chef eller chefer samt en psykolog som stödjer redaktören.” Klämmen godkändes av fullmäktige.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.