Uutiset / 25.03.2024

Liiton neuvottelemia palkankorotuksia MTV:ssä, av-käännösyrityksissä sekä elokuva- ja tv-tuotannoissa

Liiton neuvottelemat työehtosopimukset tuovat tänä keväänä korotuksia tulee kolmen sopimuksen piirissä oleville. Palkankorotuksia on tulossa noin tuhannelle työntekijälle.

MTV

Työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 1.5.2024 2,0 % yleiskorotuksella

1.5.2024 palkkojen korottamiseen käytetään yrityskohtainen erä 0,5 %. Ohjepalkkoja korotetaan 1.5. 2,0 %.

Tästä pääset MTV:n voimassa olevaan työehtosopimukseen.

Av-käännösyritykset

Työehtosopimuksen mukaan vähimmäispalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.4.2024 alkaen 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,5 %:n suuruisella paikallisella erällä.

Vähimmäispalkkioita korotetaan 1.4.2024 alkaen 1,5 %:lla, sillä edellisen vuoden palkkioidenkorotus nosti palkkioita 4,5 %:lla.

Vastaavasti palkat nousevat myös Mediaringin työehtosopimuksessa.

Tästä av-käännösyritysten työehtosopimukseen  ja tästä Mediaringin sopimukseen.

Elokuva- ja tv-tuotannot

Ellei vuoden 2024 palkkaratkaisua sovita paikallisesti luottamusmiehen kanssa, palkkoja korotetaan huhtikuun alussa 3,0 prosentilla, josta yleiskorotusta on 2,5 prosenttia ja yrityskohtaista erää on 0,5 prosenttia. Taulukkopalkkoja korotetaan huhtikuussa 3 prosentilla.

Elokuva- ja tv-tuotantojen työehtosopimukseen tästä.

Kaikki Journalistiliiton sopimat työehtosopimukset löytyvät liiton nettisivuilta, materiaalipankista.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.