Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Liiton kysely: Yhdistystoiminnan toivotaan palaavan pian normaaliksi

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi Journalistiliiton yhdistysten ja osastojen toimintaan. Alkuvuonna liiton tekemän kyselyn perusteella vaikutus yhdistyksen tai osaston toimintaan on ollut merkittävä (40%) tai haitanut jonkin verran (58%). Avovastausten mukaan tilanteeseen ollaan turhauduttu ja toivotaan pandemian olevan nopeasti ohi.

Kyselyn taustalla on Helsingin Seudun Journalistien valtuustoaloite, jossa kannettiin huolta liittoyhteisön toimintakyvystä poikkeusaikana ja sen jälkeen. Valtuusto päätti käynnistää hankkeen, jossa selvitettäisiin osastojen ja yhdistysten tilannetta.  Samalla etsittäisiin ratkaisuja niiden toiminnan tukemiseksi sekä liiton toimintakyvyn ja -valmiuden varmistamiseksi.

Avovastausten perusteella tapahtumia ja kokouksia on jouduttu siirtämään tai perumaan. Kokouksia on siirretty etäkokouksiksi. Yhdistystoiminnassa on tehty digiloikkia, 81 prosenttia kertoo ottaneensa käyttöön uusia digityökaluja.

Liitolta toivotaan tukea ja apua

Tilanne on kuormittanut monia vastaajia. Usea harmitteli ihmisten kohtaamisten katoamista ja virkistystoiminnan puutetta. Puolet vastaajista arvioi, että luottamustehtävien hoitaminen on vaikeutunut. Saman verran vastaajista on sitä mieltä, että oma hyvinvointi on heikentynyt. Moni on turhautunut tilanteeseen, sosiaalinen ja fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Jotkut taas arvioivat etätyön lisänneen vapaa-aikaa.

Kyselyssä selvitettiin myös yhdistysten ja osastojen ajatuksia siitä, miten toiminta pääsisi käyntiin epidemian jälkeen. Vastausten mukaan puolet vastaajista uskoo poikkeustilanteen haittaavan jonkin verran toimintaa. Kolmasosa arvelee toiminnan jatkuvan kuten ennenkin.

Avovastauksissa arveltiin, että pandemian jälkeen toiminnan käynnistäminen voi olla hankalaa, kun rutiinit ja sitoutuneisuus yhdistystoimintaan ovat katkenneet ja etätyö lisääntynee. Vastaajat arvioivat toisaalta myös, että tapahtumille ja tapaamisille on patoutunutta kysyntää.

Liitolta toivottiin apua uupumiseen ja tukea jaksamiseen, myös vinkkejä oman toiminnan aktivoimiseen. Vastaajat pitivät tärkeänä, että liiton asiantuntijoiden puoleen voi aina kääntyä.

Kysely toteutettiin helmikuun lopussa ja vastauksia tuli 43 kappaletta.

Lisätietoja: palvelujohtaja Simon Huldén