Uutiset / 17.01.2022

Liiton kysely kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille: moni harjoittelija tekee palkatta töitä

Media-alan kesätyöntekijät ja harjoittelijat arvioivat töidensä sujuneen jokseenkin hyvin. Journalistiliitto selvitti liiton opiskelijajäsenien kokemuksia kesätyöstä ja harjoittelusta kesällä 2021. Liiton suositusten mukaista palkkaa kesätyöstä oli saanut 81 prosenttia vastaajista. Lisäksi palkkauksessa noudatettiin muiden alojen sopimusten mukaisia palkkoja. Kesätyöntekijöistä 67 prosenttia sai ylitöistään riittävän korvauksen. Kesätyöntekijöistä 77 prosenttia oli sitä mieltä, että palkka vastasi työtehtävien vaativuutta ja he työskentelivät mielestään oikeassa palkkaryhmässä. Harjoittelijoista tätä mieltä oli vain 37 %. ”Osin tulokset ovat hieman heikompia kuin vuoden takaisessa kyselyssä, mutta kehittymistäkin oli”, sanoo Journalistiliiton opiskelijatoiminnasta vastaava Laur Forsén. Esimerkiksi koko ajaksi nimetty harjoittelun ohjaaja oli yhä useammalla. Harjoittelijoilla oli kyselyn mukaan kesätyöntekijöitä enemmän ongelmia. Harjoittelijoita osallistui kyselyyn tosin vähemmän, 17. Harjoittelijoilla oli selkeästi enemmän ongelmia kesätyöntekijöihin verrattuna siinä, saiko vuorolisiä tai ylitöistä ylityökertoimia tai ylipäätään korvausta. 38% vastasi työskennelleensä palkatta, mikä oli heidän mielestään työtehtävien vaativuuteen nähden kohtuutonta. Edelliseen kesään verrattuna yhä harvempi vastaaja sai palautetta työstään. 61% kertoi saaneensa työskentelystään palautetta myös työskentelyn aikana. 17% ei saanut palautetta lainkaan. Moni joutui tekemään työtä omilla välineillä Kyselyn mukaan monet joutuivat käyttämään työssä omaa puhelintaan ja jopa henkilökohtaista liittymäänsä. Useimmiten työntekijä joutui käyttämään työssään omaa puhelintaan. Oman puhelimen käytöstä saattoi saada korvauksen, mutta tilanne koettiin silti ikävänä työasioiden vuotaessa vapaa-ajalle. Harjoittelijat joutuivat jossain käyttämään myös omaa konetta, kameraa ja muita välineitä. Kyselyä hyödynnetään liiton opiskelijatoiminnassa palveluiden kehittämiseen ja sillä kartoitettiin kesätyöntekijöiden ja työharjoittelijoiden edunvalvonnallisia tarpeita. Tuloksia voidaan hyödyntää kun esimerkiksi koulutetaan luottamushenkilöitä kohtaamaan nuoria kesätyöpaikoilla ja harkoissa. Kyselyn faktat: Vastaajista kesätöissä 48 ja harjoittelijana 17. Vastaajat työskentelivät kesällä 2021 muun muassa iltapäivälehdissä, maakuntalehdissä, paikallislehdissä, kaupunkilehdissä, Yleisradiolla, MTV-Uutisissa, STT:llä, ammatti- ja erikoislehdissä, tuotantoyhtiöissä, kustannusyhtiöissä ja julkisella sektorilla.
  • 71% palkka oli ollut Journalistiliiton neuvottelemien työehtosopimusten mukainen. (86% v. 2020)
  • 67% kesätyöntekijöistä kertoo saaneensa ylitöistä korvausta, harjoittelijoista näin vastasi 29%. (vuonna 2020 yhteensä korvauksien saajat 64%)
  • 79% kertoi työpaikalla osan työntekijöistä olleen etätöissä (80% v. 2020). 14% työpaikoilla kaikki olivat etätöissä.
  • Kesätyöntekijöistä 77% kertoi kuuluneensa työsuhteen aikana työterveyden piiriin. Harjoittelijoista näin vastasi vain 56%. (vuonna 2020 yhteensä 82%)
  • Harjoittelijoista 81%:lle oli nimetty ohjaaja koko harjoittelun ajaksi. (37% v.2020)
  • 94% harjoittelijoista kertoi heillä olleen työtehtävistä itsenäistä vastuuta. (89% v.2020)
  • 87% harjoittelijoista kokee oppineensa ja kehittyneensä harjoittelun aikana ja sen ansiosta. (100% v.2020)
  • 14% kertoi olleensa koko työ- tai harjoittelusuhteen aikana etätöissä, 23% yli puolet ajasta, 33% alle puolet ajasta ja 30% ei ollut etätöissä lainkaan. (vuonna 2020 13% oli koko työsuhteen ajan etätöissä ja 40% ei lainkaan).
  • 70% kertoo saaneensa riittävää ohjausta etätyöhön. (72% v.2020)
Edellisen, kesän 2020 kyselyn tulokset löytyvät täältä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.