Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Liiton kysely: kesätyöntekijät tyytyväisiä kokemuksiinsa – korona heikensi yhteisöllisyyttä

Media-alan kesätyöntekijät arvioivat töidensä sujuneen viime vuonna pääsääntöisesti hyvin. Tämä käy ilmi Journalistiliiton tekemästä kyselystä, jolla selvitettiin liiton opiskelijajäsenien kokemuksia kesätyöstä ja harjoittelusta kesällä 2020.

”Korona ei vaikuttanut työntekijän oikeuksien toteutumiseen negatiivisesti. Osa oli huolestunut työterveyden riittävyydestä ja ergonomia etätöissä koettiin huonoksi”, summaa tuloksia Journalistiliiton opiskelijatoiminnasta vastaava Laura Forsén.

Kommunikaatio ja yhteisöllisyys kärsi vastaajien mukaan etätöissä ja palautteen saaminen omasta työstä oli vaikeampaa etätöissä. ”Osasta avovastauksista ilmenee, että etätyön mahdollisuuksista tai etätöihin siirtymisestä ei ohjeistettu riittävästi.”

Kysely paljasti myös sen, että monet kesätyöntekijät joutuivat käyttämään työssä omaa puhelintaan ja jopa henkilökohtaista liittymäänsä. Tämä koettiin toimittajan työssä altistavan häirinnälle. Oman puhelimen käytöstä ei aina saanut korvausta ja toimittajan työssä puheluiden nauhoittamiseen käytettävän applikaation saattoi joutua hankkimaan omalla kustannuksella.

Kyselyä hyödynnetään liiton opiskelijatoiminnassa palveluiden kehittämiseen ja sillä kartoitettiin kesätyöntekijöiden ja työharjoittelijoiden edunvalvonnallisia tarpeita. Tuloksia voidaan hyödyntää kun esimerkiksi koulutetaan luottamushenkilöitä kohtaamaan nuoria kesätyöpaikoilla ja harkoissa.

Alkavan kesäkauden kesätöiden ja harjoittelun sujumisesta liitto tekee uuden kyselyn syksyllä.

 

Kyselyn faktat:

Kesätyöntekijät

 • Vastaajia 77, jotka työskentelivät kesällä 2020 muun muassa iltapäivälehdissä, maakuntalehdissä, paikallislehdissä, Sanomilla, Yleisradiossa, erikoisammattilehdissä, MTV:llä, STT:ssa, aikakauslehdissä, julkisella sektorilla ja markkinointiviestinnän puolella
 • 80 % vastaajista teki kesäsijaisuuksia, 16 % oli palkallisessa harjoittelussa, 2 % palkattomassa harjoittelussa
 • 84 % ilmoitti palkan olleen työehtosopimusten mukainen
 • 89 % kertoi saaneensa illasta ja viikonlopusta vuorolisiä
 • vain 6 % ilmoitti ettei ollut saanut työstään lainkaan palautetta
 • 72 % ilmoitti saaneensa käyttöönsä kaikki työhön vaadittavat välineet
 • 79 % ilmoitti olleensa työsuhteen aikana työterveyden piirissä
 • 74 % kokee saaneensa riittävää ohjausta koronapandemian varalta

Työharjoittelijat

 • vain 37 % vastaajista oli nimetty harjoitteluohjaaja koko harjoittelun ajan, 20 % kertoi, ettei ohjaaja ollut lainkaan
 • 75 % mielestä työ oli vakityötä vastaavia tehtäviä
 • 100 % kokee oppineensa ja kehittyneensä harjoittelun aikana