Generell / 19.05.2021

Journalistförbundets enkät: sommarjobben 2020 gick bra men samhörigheten var svagare

Sommarjobben i mediebranschen fungerade i stora drag fint i fjol, trots coronapandemin. Det framgår i Journalistförbundets enkät till studerande. I enkäten frågades om studenternas erfarenhet av praktik och sommarjobb under sommaren 2020.   "Coronapandemin påverkade inte de anställdas rättigheter negativt. En del av de svarande var oroliga över tillgången på arbetshälsovård samt över ergonomin under distansarbete", säger Laura Forsén, Journalistförbundets ombud för studiefrågor.  Enkäten skickades till Journalistförbundets studerandemedlemmar. 77 personer svarade på enkäten. Enligt de svarande påverkades samhörigheten av den pågående pandemin. Många upplevde också att kommunikation och feedback inte fungerade så bra i och med att arbetet skedde på distans. "I de öppna svaren framgår att en del svarande inte fick tillräckliga instruktioner om möjligheterna till distansarbete eller om de praktiska arrangemangen kring distansarbete", säger Forsén.  Enkätsvaren avslöjade också att många sommarjobbare var tvungna att använda sina egna mobiltelefoner och ibland också sina egna mobilabonnemang. En del upplevde att detta gjorde dem mer utsatta för trakasserier i arbetet. Bland de svarande fanns sådana som inte fick ersättning då de använde den egna telefonen. Enkätsvaren används för att utveckla förbundets studentverksamhet och unga journalisters intressebevakning. Svaren kan bland annat användas i utbildningen av förtroendemän. En ny enkät genomförs denna höst (2021). Om enkäten:  77 svarande som sommaren 2020 jobbade på bland annat kvällstidningar, Sanoma Oy, Yle, specialtidskrifter, MTV, lokaltidningar, inom den offentliga sektorn och med marknadsföring. 80% av dem som svarade hade sommarvikariat, 16 % gjorde betald praktik och 2 procent praktik utan lön. 84 % sade att lönen motsvarade den som är fastställd i kollektivavtalet. 89 % sade att de fått tillägg för kvällsjobb och jobb under helger bara 6 % sade att de inte fått respons på sitt jobb 72 % sade att de fått all utrustning de behövde för arbetet 79 % sade att de under arbetsförhållandet omfattades av arbetshälsovård 74 % upplevde att de fått tillräckligt med handledning med tanke på coronapandemin Praktikanterna enbart 37 % av de svarande hade en vid namn nämnd handledare under hela praktiktiden. 20% berättade att de inte hade någon handledare alls 75 % ansåg att arbetet motsvarade arbetet en fast anställd skulle ha gjort 100 % upplever att de lärt sig mycket och utvecklats under praktiken.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.