Uutiset / 14.10.2010

Kustannustoimittajille työehtosopimus

Journalistiliitto hyväksyi torstaina kustannustoimittajien työehtosopimusneuvotteluissa saavutettun neuvottelutuloksen kolmen vuoden mittaisesta työehtosopimuksesta.

Palkkoja korotetaan 1.10.2010 alkaen 1,0 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,5 %:n suuruisella paikallisella erällä. Erän käytöstä neuvotellaan paikallisesti marraskuun loppuun mennessä. Jos erän käytöstä ei päästä sopimukseen, päättää työnantaja sen jakamisesta. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1,5 %.

1.10.2011 ja 1.10.2012 voimaan tulevista palkankorotuksista neuvotellaan kumpanakin vuonna erikseen.

Isyysvapaa tulee palkalliseksi kuuden päivän osalta.

Liitot sopivat myös siitä, että ne vuosien 2011 ja 2012 aikana järjestävät alan yrityksille ja henkilöstölle koulutus- ja keskustelutilaisuuksia henkilökohtaisesta palkkauksesta. Liittojen yhteisenä tavoitteena on, että henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuorituksen arviointijärjestelmiä otettaisiin käyttöön yrityksissä.

Liitot muistuttavat työehtosopimuspöytäkirjassa siitä, että kustannusalan murroksen onnistunut kohtaaminen edellyttää vuoropuhelua työantajien ja henkilöstön välillä, aiheena mm. vaikutukset työtehtäviin, osaamisen kehittäminen, koulutus ja jaksaminen.

Lisäksi on sovittu yhteisen työaikaoppaan laatimisesta.

Lisätietoja

työehtoasiamies Sanna Nikula

puheenjohtaja Arto Nieminen


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.