Uutiset / 14.10.2010

Kustannustoimittajille työehtosopimus

Journalistiliitto hyväksyi torstaina kustannustoimittajien työehtosopimusneuvotteluissa saavutettun neuvottelutuloksen kolmen vuoden mittaisesta työehtosopimuksesta.

Palkkoja korotetaan 1.10.2010 alkaen 1,0 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,5 %:n suuruisella paikallisella erällä. Erän käytöstä neuvotellaan paikallisesti marraskuun loppuun mennessä. Jos erän käytöstä ei päästä sopimukseen, päättää työnantaja sen jakamisesta. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1,5 %.

1.10.2011 ja 1.10.2012 voimaan tulevista palkankorotuksista neuvotellaan kumpanakin vuonna erikseen.

Isyysvapaa tulee palkalliseksi kuuden päivän osalta.

Liitot sopivat myös siitä, että ne vuosien 2011 ja 2012 aikana järjestävät alan yrityksille ja henkilöstölle koulutus- ja keskustelutilaisuuksia henkilökohtaisesta palkkauksesta. Liittojen yhteisenä tavoitteena on, että henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuorituksen arviointijärjestelmiä otettaisiin käyttöön yrityksissä.

Liitot muistuttavat työehtosopimuspöytäkirjassa siitä, että kustannusalan murroksen onnistunut kohtaaminen edellyttää vuoropuhelua työantajien ja henkilöstön välillä, aiheena mm. vaikutukset työtehtäviin, osaamisen kehittäminen, koulutus ja jaksaminen.

Lisäksi on sovittu yhteisen työaikaoppaan laatimisesta.

Lisätietoja

työehtoasiamies Sanna Nikula

puheenjohtaja Arto Nieminen


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.