Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Kustannustoimittajille työehtosopimus

Journalistiliiton liittohallitus hyväksyi tänään neuvottelutuloksen.

Journalistiliitto hyväksyi torstaina kustannustoimittajien työehtosopimusneuvotteluissa saavutettun neuvottelutuloksen kolmen vuoden mittaisesta työehtosopimuksesta.

Palkkoja korotetaan 1.10.2010 alkaen 1,0 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,5 %:n suuruisella paikallisella erällä. Erän käytöstä neuvotellaan paikallisesti marraskuun loppuun mennessä. Jos erän käytöstä ei päästä sopimukseen, päättää työnantaja sen jakamisesta. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1,5 %.

1.10.2011 ja 1.10.2012 voimaan tulevista palkankorotuksista neuvotellaan kumpanakin vuonna erikseen.

Isyysvapaa tulee palkalliseksi kuuden päivän osalta.

Liitot sopivat myös siitä, että ne vuosien 2011 ja 2012 aikana järjestävät alan yrityksille ja henkilöstölle koulutus- ja keskustelutilaisuuksia henkilökohtaisesta palkkauksesta. Liittojen yhteisenä tavoitteena on, että henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuorituksen arviointijärjestelmiä otettaisiin käyttöön yrityksissä.

Liitot muistuttavat työehtosopimuspöytäkirjassa siitä, että kustannusalan murroksen onnistunut kohtaaminen edellyttää vuoropuhelua työantajien ja henkilöstön välillä, aiheena mm. vaikutukset työtehtäviin, osaamisen kehittäminen, koulutus ja jaksaminen.

Lisäksi on sovittu yhteisen työaikaoppaan laatimisesta.

Lisätietoja

työehtoasiamies Sanna Nikula

puheenjohtaja Arto Nieminen