Uutiset / 27.03.2024

Kopiosto varmistaa, että teosten ja tv-ohjelmien kopioinnista maksetaan korvaus

Oppilaitoksille, yrityksille ja yhteisöille tarjotut oikeusvarmat käyttöluvat varmistavat, että teosten ja tv-ohjelmien vastuullinen kopioiminen on vaivatonta. Kattavilla käyttöluvillaan Kopiosto varmistaa luovalle alalle kuuluvat korvaukset teosten käytöstä.

Kopiostolta kattavia käyttölupia

Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja muiden teosten kopiointiin ja käyttöön. Oppilaitoksille ja yrityksille tarjottavat kopiointiluvat ovat Kopioston vakiintuneimpia lupatuotteita. Tämän lisäksi Kopiosto myöntää teosten käyttölupia myös kirjastoille, arkistoille ja museoille näiden kokoelmiin sisältyvien vanhojen aineistojen avaamiseen verkkoon tai tutkimuskäyttöön. Kirjastoille tarjolla on kirjojen kuvituksen verkkokäyttöön suunnattu lupa.

Kopiosto myy lupia myös tekijänoikeuden suojaamien tv-ohjelmien käyttöön. Oppilaitoksille tarjottavat tv-ohjelmien käyttöluvat ovat Kopioston vakiintuneimpia lupatuotteita. Tämän lisäksi Kopiosto myöntää lupia operaattoreille av-tekijöiden ja esittävien taitelijoiden puolesta tv-ohjelmien tallentamiseen verkkotallennuspalveluihin sekä ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämiseen.  

Suurin osa Kopioston myöntämistä teosten käyttöluvista on tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja sopimuslisenssilupia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi oppilaitos tai yritys voi hankkia Kopiostolta hyvin kattavan käyttöluvan, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt järjestön toimimaan kyseisellä teosten käyttöalueella sopimuslisenssiorganisaationa.

Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että teosten käyttäjät saavat oikeusvarman ja kattavan käyttöluvan. He voivat käyttää teoksia monipuolisesti ja vastuullisesti, tekijänoikeuksia kunnioittaen. Tekijät, kustantajat ja muut oikeudenhaltijat saavat puolestaan kohtuullisen korvauksen teostensa ja muiden suojan kohteiden käytöstä.

Tutustu Kopioston kattaviin käyttölupiin

Lupia myös uudenlaiseen teosten käyttöön

Vakiintuneiden käyttölupiensa lisäksi Kopiosto kehittää myös uusia luparatkaisuja. Vuonna 2023 uudistetun tekijänoikeuslain myötä Kopiosto-valtakirjan kattavuutta laajennettiin. Muutosten vuoksi tekijöiden ja kustantajien tuli päivittää Kopiostolle antamansa valtuutus. Näin varmistetaan, että teosten oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvat korvaukset myös teosten uusista käyttötavoista.

Viime aikoina Kopiosto on kehittänyt käyttölupiensa ehtojen ymmärrettävyyttä. Oppilaitosten kopiointiluvan lupaehtoja selkeytettiin ja visualisoitiin vuonna 2022. Selkeät ja yksinkertaiset lupaehdot auttavat opettajia käyttämään teoksia luvan ehtojen mukaisesti. Vuonna 2023 Kopiosto jatkoi tätä työtä yritysten ja yhteisöjen kopiointilupien ehtojen muotoilulla.

Tekijänoikeuskorvauksilla apurahoja ja muita palveluita

Painettujen julkaisujen ja verkkosivuilla olevien teosten kopioinnista kerätyt tekijänoikeuskorvaukset maksetaan Kopioston jäsenjärjestöjen kautta teosten tekijöille ja kustantajille. Järjestöt jakavat korvaukset edustamansa alan tekijöille apurahoina ja palkintoina tai järjestävät muutoin alaa hyödyttäviä palveluita. Kustantajajärjestöt maksavat valtaosan saamistaan korvauksista suorina tilityksinä kustantajille.

Kopiosto myöntää sopimuslisenssin nojalla käyttölupia myös sellaisten tekijöiden puolesta, jotka eivät ole antaneet valtuutusta teostensa lisensointiin. Tämän takia Kopioston jäsenjärjestöt ovat velvollisia jakamaan korvauksia kaikille edustamansa alan tekijöille, ei vain järjestön jäsenille.

Kopiostolta tekijänoikeuskorvauksia, koulutuksia ja tekijänoikeusneuvontaa

Kopiosto edistää luovan alan toimintamahdollisuuksia osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamalla muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntöön. Se tarjoaa myös tekijänoikeuswebinaareja ja yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa jäsenjärjestöjensä jäsenille. Kopiosto-valtakirjan antaneita tekijöitä ja kustantajia Kopiosto auttaa teosten luvattoman käytön valvonnassa yhdessä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n kanssa.

Kopiosto maksaa av-tekijöille ja esittäville taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia televisio-ohjelmien tallentamisesta ja esittämisestä opetuksessa, ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä sekä televisio-ohjelmien tallentamisesta verkkotallennuspalveluihin. Lisäksi Kopiosto maksaa yksityisen kopioinnin hyvityksen korvaukset tv-ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille. Lisätietoa siitä, miten voit saada korvauksia niistä ohjelmista, joita olet ollut mukana tekemässä, löydät Kopioston nettisivuilta.

Teosten käyttäjille, kuten oppilaitoksille, Kopiosto tiedottaa tekijänoikeuslupien sallimista teosten käyttötavoista. Vuosittain Kopiosto pitää opettajille ja opetushenkilöstölle noin 100 koulutusta tekijänoikeudesta ja teosten käyttöluvista sekä ylläpitää tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen tarkoitettua Kopiraittila-sivustoa.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.