Uutiset / 21.03.2017

Kopiosto: av-tekijä, älä suostu perumaan Tekijänoikeussopimusta

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ja Journalistiliitto kehottavat av-tekijöitä olemaan hyväksymättä sopimuskirjauksia, joilla tekijät luovuttaisivat heille kuuluvia oikeuksia tuotantoyhtiöille. Kirjausten taustalla on tuotantoyhtiöitä edustavan Tuotos ry:n tuotantoyhtiöille maaliskuussa lähettämä tiedote ja siihen liittyvät sopimuskirjaukset, joita voidaan käyttää työ- ja toimeksiantosopimuksissa. Kopiosto kertoo asiasta oheisessa tiedotteessa. Hyvä av-tekijä, Älä hyväksy haitallisia sopimuskirjauksia äläkä peruuta järjestölle antamaasi Tekijänoikeussopimusta/Kopiosto-valvontavaltakirjaa! Tuotantoyhtiöitä edustava Tuotos ry on 13.3.2017 lähettänyt tuotantoyhtiöille tiedotteen, jossa väitetään, että tuotantoyhtiöt tarvitsevat av-tekijöiden verkkotallennusoikeuksia liiketoiminnassaan. Tämä ei pidä paikkaansa.

Mistä televisio-ohjelmien verkkotallennuksessa on kyse?

Vielä tälläkin hetkellä valtaosa televisio-ohjelmien tallentamisesta tapahtuu tallentaviin digibokseihin. Kansalaisilla on mahdollisuus tallentaa televisio-ohjelmia myös verkkotallennuspalveluihin, joita tarjoavat esimerkiksi Elisa viihde, Soneran kotiTV ja DNA TV. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluissa on kysymys ainoastaan televisio-ohjelmien tallentamisesta digiboksien sijaan operaattoreiden tarjoamiin tallennuspalveluihin – ei mistään muusta verkossa tapahtuvasta av-aineistojen jakelusta, kuten normaaleista VOD- ja catch up -palveluista. Vuonna 2015 tuli voimaan laki, joka poisti verkkotallennukseen liittyvät epäselvyydet. Lakiuudistus perustui operaattoreiden, mediayhtiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen yhteiseen ratkaisuehdotukseen. Lain mukaan verkkotallennuspalvelua tarjoavat operaattorit sopivat tekijänoikeusjärjestöjen kanssa näiden hallinnoimien oikeuksien käytöstä ja maksavat lisenssimaksun.

Tuotantoyhtiöt eivät tarvitse verkkotallennusoikeuksia

Tekijänoikeusjärjestöt ovat myöntäneet sopimuslisenssillä luvat verkkotallennuspalveluille teosten käyttöön vuoden 2015 heinäkuusta alkaen. Niistä kerätään korvauksia kaikille oikeudenhaltijoille, myös av-tekijöille ja tuotantoyhtiölle. Toisin kuin Tuotos tiedotteessaan väittää, tuotantoyhtiöt eivät tarvitse tekijöiden verkkotallennusoikeuksia, sillä tuotantoyhtiöt eivät myönnä kotimaisille operaattoreille av-tekijöiden verkkotallennusoikeuksia. Av-tekijöiden luvat operaattoreille myöntää Kopiosto ja tuotantoyhtiöiden oman oikeuden osalta luvat operaattoreille myöntää Tuotos.

Tekijöillä ja tuottajilla omat oikeutensa

Tuotos, Kopiosto, Teosto ja Gramex valmistelivat yhdessä verkkotallennuspalvelua koskevaa lainsäädäntöä. Lähtöajatuksena oli, että kaikki oikeudenhaltijaryhmät tulevat saamaan korvauksia. Tämä on yhä Kopioston tahtotila; av-tekijöille korvauksia oman oikeutensa perusteella ja tuotantoyhtiöille korvauksia oman oikeutensa perusteella.

Älä suostu sinulle haitallisiin sopimuskirjauksiin

Tuotoksen tiedotteen liitteenä on lähetetty tuotantoyhtiöille mallilausekkeita, joita Tuotos kehottaa käyttämään tekijän kanssa tehtävissä sopimuksissa. Niiden perusteella esim. verkkotallennuspalveluita ja edelleen lähettämistä koskevat oikeutesi siirtyvät tuotantoyhtiölle. Nämä lausekkeet ovat sinun kannaltasi erittäin huonoja. Ainoa syy sille, että osa tuotantoyhtiöistä pyrkii sopimuksilla hankkimaan myös av-tekijöiden verkkotallennusoikeudet itselleen, on se, että ne haluavat saada oman korvauksensa lisäksi myös av-tekijöille kuuluvat korvaukset itselleen. Mielestämme tämä ei ole reilua!

Älä peruuta Kopiostolle antamaasi valtuutusta!

Tuotos on lisäksi toimittanut tuotantoyhtiöille vaihtoehtoisia kirjausmalleja, joilla av-tekijä voi peruuttaa Kopiostolle tai muulle järjestölle siirtämiään tekijänoikeuksia. Tietojemme mukaan useat tuotantoyhtiöt ovat jopa asettaneet työnsaamisen ehdoksi, että av-tekijä allekirjoittaa tällaisen valtuuksien peruuttamisilmoituksen. Tämä on kohtuutonta. Se, että av-tekijää vaaditaan peruuttamaan Kopiostolle tai muulle järjestölle siirtämänsä tekijänoikeudet, merkitsisi sitä, että av-tekijöiltä vietäisiin mahdollisuus tekijänoikeuksiensa hallinnoimiseen kollektiivisesti tekijänoikeusjärjestön kautta. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että et olisi oikeutettu saamaan tekijänoikeuskorvauksia teostesi jälkikäytöstä tulevaisuudessa. Tämä on ennenkuulumatonta ja vaarantaa av-tekijöiden oikeuksien kollektiivihallinnoinnin tulevaisuudessa.

Pyydä neuvoa omalta av-tekijäjärjestöltäsi

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kehotamme, ettet allekirjoita yhtään tuotantosopimusta ennen kuin olet keskustellut liittosi kanssa. On todennäköistä, että kuulet kevään aikana erilaisia väitteitä verkkotallennus- ja muihin oikeuksiin liittyen. Muista, että järjestöstäsi (kuten Journalistiliitosta) ja Kopiostosta saat luotettavaa tietoa. Ammattijärjestösi ja Kopiosto ovat sinun puolellasi.  

SJL:n Sanna Nikula: "Poikkeuksellinen toimenpide"

"Se, että työn- tai toimeksiantaja antaa tekijälle allekirjoitettavaksi lomakkeen, jossa tämä peruuttaa ammattiliitolle antamansa valtuudet tekijänoikeuksien yhteishallinnointiin, on poikkeuksellinen ja äärimmäinen toimenpide", sanoo Journalistiliiton lakimies Sanna Nikula. "Tällainen estää Journalistiliittoa ja muita tekijäjärjestöjä valvomasta jäsentensä etuja tekijänoikeuksien kollektiivihallinnoinnissa. Kollektiivinen edunvalvonta taas on perusoikeus", Nikula toteaa.
 

Katso myös

Kaikki uutiset

Manu Haapalainen Journalistin vakituiseksi toimittajaksi

Manu Haapalainen vakinaistettu Journalistin toimittajaksi. Asiasta päätti Journalistiliiton hallitus.

Kesätyöntekijä ja harjoittelija: Muista nämä ennen kuin aloitat

Työn ei kuulu valua vapaa-ajalle ja odotusten määräaikaisia kesureita ja harkkareita kohtaan ei tule olla kohtuuttomia.

Luovat alat kulttuurileikkauksia vastaan: Kivi voittaa sakset -mielenilmaus 15.4.

Tavoitteena on perustella luovien alojen positiivisten vaikutusten ja kasvupotentiaalin avulla, ettei kulttuurin valtionrahoituksesta kannata leikata.