Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kopiosto: Ge inte ifrån dig din upphovsrätt

Upphovsrättsorganisationen Kopiosto och Journalistförbundet uppmanar sina medlemmar i den audiovisuella branschen att inte underteckna ett enda produktionsavtal utan att diskuterat med det egna förbundet.

Kopiosto och Journalistförbundet uppmanar personer som jobbar inom den audiovisuella branschen att inte godkänna avtal där de överlåter sina rättigheter till produktionsbolagen. Orsaken till uppmaningen ligger i meddelandet som Tuotos ry skickat till sina medlemmar i mars. I meddelandet beskrivs avtalsformuleringar som kan användas i arbetsavtal och i avtal om enskilda uppdrag. Tuotos är en intresseorganisation som representerar produktionsbolagen.

Nedan finns ett sammandrag av Kopiostos meddelande. Du kan ladda ner Kopiostos meddelande (med praktiska anvisningar till av-upphovsmän) här: Kopiosto_av_upphovsrätt

xxx

Godkänn inte skadliga avtalsformuleringar. Dra inte tillbaka din Kopiosto-fullmakt som du gett din organisation!

Tuotos ry, som representerar produktionsbolagen, har den 13 mars 2017 skickat ett meddelande till produktionsbolagen. I meddelandet påstår Tuotos att produktionsbolagen behöver upphovsmännens nätlagringsrättigheter för att kunna driva sin affärsverksamhet. Det här stämmer ej.

Enligt lagen avtalar en operatör som erbjuder nätlagringstjänster om upphovsrätter med upphovsrättsorganisationerna och betalar en licensavgift.

Upphovsrättsorganisationerna har, genom en avtalslicens, beviljat nätlagringstjänsterna rätt att använda verken från och med juli 2015 (lagen förnyades samma år). Genom licenserna samlas ersättningar åt alla rättsinnehavare, både åt av-upphovsmänenn och åt produktionsbolagen.

I motsats till vad Tuotos hävdar i sitt meddelande behöver Tuotos inte av-upphovsmänenns nätlagringsrättigheter – produktionsbolagen beviljar nämligen inte av-upphovsmäns nätlagringsrättigheter åt inhemska operatörer.

I Tuotos meddelande ingår exempel på formuleringar, vilka Tuotos rekommenderar att ska användas i avtal med upphovsmän. Om du undertecknar ett avtal med dessa formuleringar så flyttas bland annat dina nätlagringsrättigheter till produktionsbolaget.

Formuleringarna är skadliga för dig. Orsaken till att en del produktionsbolag vill ha av-upphovsmännens nätlagringsrättigheter åt sig själva är att de vill ha fler ersättning från licenserna. Det är orättvist tycker vi.

Det finns också formuleringar i Tuotos meddelandet som möjliggör att av-upphovsmannen drar tillbaka sin Kopiosto-fullmakt. Enligt våra uppgifter finns det flera produktionsbolag som krävt att en person ska dra tillbaka sin Kopiosto-fullmakt för att få ett jobb. Det är orimligt.

Om personer som jobbar i den audiovisuella branschen ger ifrån sig sin Kopiosto-fullmakt (eller fullmakt som hen gett åt någon annan organisation) betyder det att det blir svårt eller omöjligt att kollektivt administrera över upphovsrätterna via en upphovsrättsorganisation. I praktiken innebär det att du i framtiden inte har rätt att få ersättning för när ditt verk används på nytt. 

I detta exeptionella läge har vi en uppmaning:  Underteckna inte ett enda produktionsavtal förrän du diskuterat med ditt förbund!