Uutiset / 24.09.2015

JSN: Kolme päätöstä toimittajan kaksoisroolista

Neuvosto käsitteli kokouksessaan kolmea kantelua, joissa oli kyse toimittajan toimimisesta omassa asiassaan eli toimittajan kaksoisroolista. Tiedotusvälineet (Kuvalehti, Suupohjan Sanomat ja MTV) saivat vapauttavat päätökset, mutta kaikista kolmesta päätöksestä äänestettiin.

Kuvalehden kantelussa oli kyse blogista, jossa toimituksen ulkopuolinen, elokuvaan erikoistunut toimittaja kertoi kirjoittamastaan kirjasta. Neuvosto hyväksyi lehden menettelyn äänin 7–2, vaikka totesikin liikutun hyväksyttävyyden rajoilla. Toimittaja kuitenkin kertoi avoimesti kaksoisroolistaan. Vähemmistön mielestä lehti rikkoi piilomainontakohtaa ja kohtaa, jossa painotetaan, että toimittaja ei saa käyttää asemaansa väärin.

Suupohjan Sanomien pääkirjoitus kritisoi poliitikkojen äänestyskäyttäytymistä koulun lopettamispäätöksessä. Esityksen teki kaupungin koulutuslautakunta, jonka puheenjohtajana päätoimittaja toimi. Päätoimittajan kaksoisrooli oli neuvoston mielestä omiaan hämmentämään lehden lukijoita, mutta tässä tapauksessa ei ollut nähtävissä, että hän olisi pyrkinyt tavoittelemaan henkilökohtaista etua. Päätös syntyi äänin 10–1. Vähemmistön mielestä pääkirjoituksesta olisi pitänyt käydä ilmi, että lehden päätoimittaja on myös koulutuslautakunnan puheenjohtaja ja ollut siten "asianosaisena" keskeisesti vaikuttamassa sulkemispäätökseen.

MTV:n aamu-tv:ssä esiintyneen toimitusjohtajan yritys ja ohjelman juontaja olivat liikesuhteessa keskenään. Suhde ei neuvoston mielestä kuitenkaan heijastunut ohjelman sisältöön eikä se löytänyt näyttöä siitä, että liikesuhteesta olisi koitunut ainakaan välitöntä hyötyä toimittajalle. Neuvosto äänesti vapauttavan äänin 10–1. Vähemmistön mielestä liikesuhteesta olisi pitänyt kertoa katsojille.

Suomen Kuvalehti sai langettavan päätöksen haastattelun tarkastamisesta ja virheen korjauksesta. Helsingin Sanomia neuvosto huomautti yksityisyyden suojaa loukkaavan kuvituskuvan käytöstä. Iltamakasiini syyllistyi piilomainontaan ja Ilta-Sanomat ei kertonut juttunsa lähdettä riittävän hyvin.

Päätökset julkaistaan neuvoston verkkosivuilla www.jsn.fi


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.