Uusimmat

Journalistiliitto voitti työrauhavelvollisuutta koskevan tulkintariidan työtuomioistuimessa

Työtuomioistuin on antanut ratkaisun Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton välisessä tulkintaerimielisyydessä koskien lehdistön työehtosopimukseen sisältyvää työrauhavelvollisuutta ja Journalistiliiton vastuuta työrauhan ylläpitämisestä.

Erimielisyys koski sitä, mikä on Journalistiliiton vastuu lehdistön sopimusalalla tapahtuvista paikallisista ulosmarsseista ym. työtaisteluista, joissa liitto ei ole toimeenpanijana. Journalistiliiton käsityksen mukaan vastuu määräytyy työehtosopimuslain ja yleisen työmarkkinakäytännön mukaan, eli liitto on vastuussa, jos sen katsotaan laiminlyöneen työrauhaan kohdistuvan valvontavelvollisuutensa. Viestinnän Keskusliiton kannan mukaan taas työehtosopimuksessa on sovittu ns. ankarasta vastuusta, jonka voimassaollessa osallinen liitto on vastuussa ja tuomitaan hyvityssakkoihin aina työrauhan rikkoontuessa riippumatta liiton toimenpiteistä ja siitä katsotaanko sen rikkoneen valvontavelvollisuutensa.

 

Työtuomioistuin katsoi, ettei tällaista ankaraa vastuuta voitu päätellä työehtosopimuksen sanamuodosta, eikä esitetty näyttö tukenut väitettä, että osapuolten välillä olisi sovittu lakisääteistä tiukemmasta vastuusta. Näin työtuomioistuin vahvisti oikeaksi Journalistiliiton kannan, että liiton vastuu työrauhasta määräytyy ankaruudeltaan työehtosopimuslain mukaisesti.

Lisätietoja:

lakimies Valtteri Aaltonen, 050 525 8252