Uutiset / 08.05.2014

Journalistiliitto voitti työrauhavelvollisuutta koskevan tulkintariidan työtuomioistuimessa

Erimielisyys koski sitä, mikä on Journalistiliiton vastuu lehdistön sopimusalalla tapahtuvista paikallisista ulosmarsseista ym. työtaisteluista, joissa liitto ei ole toimeenpanijana. Journalistiliiton käsityksen mukaan vastuu määräytyy työehtosopimuslain ja yleisen työmarkkinakäytännön mukaan, eli liitto on vastuussa, jos sen katsotaan laiminlyöneen työrauhaan kohdistuvan valvontavelvollisuutensa. Viestinnän Keskusliiton kannan mukaan taas työehtosopimuksessa on sovittu ns. ankarasta vastuusta, jonka voimassaollessa osallinen liitto on vastuussa ja tuomitaan hyvityssakkoihin aina työrauhan rikkoontuessa riippumatta liiton toimenpiteistä ja siitä katsotaanko sen rikkoneen valvontavelvollisuutensa.

 

Työtuomioistuin katsoi, ettei tällaista ankaraa vastuuta voitu päätellä työehtosopimuksen sanamuodosta, eikä esitetty näyttö tukenut väitettä, että osapuolten välillä olisi sovittu lakisääteistä tiukemmasta vastuusta. Näin työtuomioistuin vahvisti oikeaksi Journalistiliiton kannan, että liiton vastuu työrauhasta määräytyy ankaruudeltaan työehtosopimuslain mukaisesti.

Lisätietoja:

lakimies Valtteri Aaltonen, 050 525 8252


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.