Uutiset / 29.10.2021

Journalistiliitto: Toimittajien vankeusuhka äärimmäisen vakava asia

Kolme Helsingin Sanomien journalistia on tänään perjantaina asetettu syytteeseen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä. Syyte on sananvapauden kannalta erittäin vakava asia. Helsingin Sanomat julkaisi joulukuussa 2017 jutun, joka koski puolustusvoimien Viestikoekeskuksen toimintaa. Suomen perustuslakia oltiin tuolloin muuttamassa kiireellisesti, ja artikkeli liittyi tähän yhteiskunnallisesti merkittävään asiaan. Poliisi on jo todennut, että toimitus ei ole hankkinut tietoja lainvastaisilla keinoilla. Helsingin Sanomien mukaan kaikki artikkelin tiedot ovat olleet saatavilla myös julkisista lähteistä, eikä rikosta ole tapahtunut. Journalistiliitto katsoo, että syyte vaarantaa vapaan tiedonvälityksen Suomessa. Kolme journalistia on nyt vankeusuhan alla siksi, että he kirjoittivat yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta. ”Tämä on koko Suomen historiassa ainutlaatuista ja kansainvälisestikin länsimaisissa demokratioissa erittäin poikkeuksellista. Jo syyte itsessään on äärimmäisen vakava asia”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Syytteessä puhutaan ”turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä”. Toimittajaa voidaan siis uhata vankeudella myös asioista, joita hän ei ole julkaissut. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toimittajan julkaisemattomat muistiinpanot saattavat johtaa tuomioon. ”Väärinkäytösten tutkiminen jää tekemättä, jos asioiden selvittäminenkin voi johtaa syytteeseen. Sillä olisi dramaattiset seuraukset avoimelle yhteiskunnalle ja vallankäytön valvonnalle”, Aho toteaa. Uhan alla on kansalaisen oikeus vastaanottaa tietoa. ”Journalistit eivät laadi artikkeleita itselleen vaan yleisölle”, Aho sanoo. ”Tällaiset tapaukset uhkaavat nimenomaan tavallisen ihmisen oikeutta saada tietää häntä koskevista asioista.” Syyttäjä on ajanut oikeudenkäynnin salaamista ainakin osittain. Oikeudenkäynnin on oltava julkinen ja syytteiden pitää olla kaikilta osin julkisia. ”Syyttäjä toistaiseksi kertonut syytteiden perusteista hyvin niukasti. Kyseessä on sananvapauden kannalta kansainvälisestikin niin tärkeä asia, että käsittelyn on oltava julkinen. Näin myös journalistit voivat osoittaa paitsi oikeudelle myös kansalaisille olevansa syyttömiä”, Aho toteaa. Länsimaisessa demokratiassa journalistinen työ ei voi olla rikos.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.