Uutiset / 03.02.2021

Journalistiliitto ja Lääkäriliitto päivittivät yhteisen viestintäsuosituksensa: ymmärrystä ammattikuntien työtä kohtaan

Journalistiliitto ja Lääkäriliitto ovat päivittäneet yhteisen viestintäsuosituksensa. Viestintäsuosituksen tavoite on edistää hyvää yhteistyötä journalistien ja lääkärien välillä. Suosituksen tarkoitus on myös lisätä ymmärrystä ammattikuntien työtä kohtaan. Se on lisäksi laadittu niitä tilanteita varten, joissa ammattieettistä harkintaa ja rajanvetoa tarvitaan lääkärien, lääketieteen opiskelijoiden ja toimittajien kohdatessa. ”Ensimmäinen toimittajien ja lääkärien yhteinen tiedotussuositus laadittiin vuonna 1985, jonka jälkeen sisältöä on tarkistettu neljästi. Tekstiä on nyt päivitetty edellisestä vuoden 2013 versiosta”, sanoo päivityksessä mukana ollut Journalistiliiton asiamies Juha Rekola. Lääkäreillä ja journalisteilla on omat ammattieettiset norminsa. Lähtökohtaisesti lääkärin on hyvä suhtautua myönteisesti julkisuuteen. Julkisuudella on suuri merkitys koko lääkärien ammattikunnan julkisuuskuvalle. Journalistille lääkäri on tärkeä asiantuntija- ja tietolähde yleisöä kiinnostavissa terveyskysymyksissä. Rekola kertoo, että tässä päivityksessä käytettävissä oli työryhmän jäsenen Ulla Ahlmén-Laihon väitöskirjatyö "Suomalaisten lääkäreiden suhde joukkotiedotusvälineisiin". Tutkimus osoitti, että suomalaiset lääkärit eivät ajaudu median kanssa vakaviin konflikteihin merkittävästi sen enempää kuin muutkaan ryhmät, mutta salassapitovelvollisuus aiheuttaa ammattikunnalle erityisiä haasteita suhteessa oikeuteen saada oma näkemyksensä julki kiistanalaisissa kysymyksissä. Merkittävä osa konflikteista olisi tämän tutkimuksen perusteella ehkäistävissä lääkärikunnan paremmalla suomalaisen journalismin pelisääntöjen tuntemuksella. Suosituksen ovat hyväksyneet Journalistiliiton ja Lääkäriliiton ja hallitukset tammikuussa 2021. Suosituksen löydät alla olevasta linkistä. Se löytyy myös liiton nettisivuilta, kohdasta Liitto/Liiton julkaisuja/Ohjeet ja oppaat  Lääkärien ja journalistien yhteinen viestintäsuositus_2021

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.