Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Journalistiliitto ja Lääkäriliitto päivittivät yhteisen viestintäsuosituksensa: ymmärrystä ammattikuntien työtä kohtaan

Journalistiliitto ja Lääkäriliitto ovat päivittäneet yhteisen viestintäsuosituksensa. Viestintäsuosituksen tavoite on edistää hyvää yhteistyötä journalistien ja lääkärien välillä. Suosituksen tarkoitus on myös lisätä ymmärrystä ammattikuntien työtä kohtaan. Se on lisäksi laadittu niitä tilanteita varten, joissa ammattieettistä harkintaa ja rajanvetoa tarvitaan lääkärien, lääketieteen opiskelijoiden ja toimittajien kohdatessa.

”Ensimmäinen toimittajien ja lääkärien yhteinen tiedotussuositus laadittiin vuonna 1985, jonka jälkeen sisältöä on tarkistettu neljästi. Tekstiä on nyt päivitetty edellisestä vuoden 2013 versiosta”, sanoo päivityksessä mukana ollut Journalistiliiton asiamies Juha Rekola.

Lääkäreillä ja journalisteilla on omat ammattieettiset norminsa. Lähtökohtaisesti lääkärin on hyvä suhtautua myönteisesti julkisuuteen. Julkisuudella on suuri merkitys koko lääkärien ammattikunnan julkisuuskuvalle. Journalistille lääkäri on tärkeä asiantuntija- ja tietolähde yleisöä kiinnostavissa terveyskysymyksissä.

Rekola kertoo, että tässä päivityksessä käytettävissä oli työryhmän jäsenen Ulla Ahlmén-Laihon väitöskirjatyö “Suomalaisten lääkäreiden suhde joukkotiedotusvälineisiin”. Tutkimus osoitti, että suomalaiset lääkärit eivät ajaudu median kanssa vakaviin konflikteihin merkittävästi sen enempää kuin muutkaan ryhmät, mutta salassapitovelvollisuus aiheuttaa ammattikunnalle erityisiä haasteita suhteessa oikeuteen saada oma näkemyksensä julki kiistanalaisissa kysymyksissä. Merkittävä osa konflikteista olisi tämän tutkimuksen perusteella ehkäistävissä lääkärikunnan paremmalla suomalaisen journalismin pelisääntöjen tuntemuksella.

Suosituksen ovat hyväksyneet Journalistiliiton ja Lääkäriliiton ja hallitukset tammikuussa 2021. Suosituksen löydät alla olevasta linkistä. Se löytyy myös liiton nettisivuilta, kohdasta Liitto/Liiton julkaisuja/Ohjeet ja oppaat 

Lääkärien ja journalistien yhteinen viestintäsuositus_2021