Kannanotot / 21.11.2016

Journalistiliiton vastaus Ensihoitoalan Liiton julkilausumaan

Julkilausumassaan SEHL ilmaisee huolensa ensihoito-, pelastus- ja poliisialan työtehtävien työturvallisuusriskeistä sekä potilaiden intimiteetin suojasta.

Journalistiliitto yhtyy SEHL:n huoleen ja muistuttaa, että onnettomuustilanteessa uhrien auttaminen on aina tärkeintä. Onnettomuuksien dokumentoimisella ei koskaan saa häiritä pelastustöitä eikä aiheuttaa riskiä lisävahingoille.

Journalistin työtä ohjaava eettinen normisto sisältää jo aiheeseen liittyviä lausumia. Journalistin ohjeiden kohta 28 kuuluu seuraavasti: ”Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.”

Hienotunteisuus korostuu myös Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Journalistiliiton yhteisessä tiedotussuosituksessa (sivulla 10–11):

”Kun toimittaja hankkii tietoja onnettomuuksista ja kuolemantapauksista ja kertoo niistä, on hänen noudatettava erityistä hienovaraisuutta. Onnettomuuden uhrien haastatteleminen tai kuvaaminen ei saa lisätä heidän tai heidän omaistensa kärsimyksiä. Toimittajan on hankittava tietonsa avoimesti ja rehellisin keinoin. Julkisilla paikoilla, kuten sairaalan ala-aula, otettujen kuvien julkaisemiseen ei yleensä tarvita kuvatun lupaa.

Tiedotusvälineiden on noudatettava erityistä varovaisuutta ja hienotunteisuutta, kun ne julkaisevat ammattikuvaajien tai kansalaisten ottamia kuvia onnettomuuksien uhreista ja heidän omaisistaan.”

Journalistien ammattieettiset periaatteet koskevat ammattijournalisteja. SEHL:n huoli tuntuu koskevan ennen muuta lukijoiden ottamia kuvia ja sitä, että autoilijat vaarantavat onnettomuuspaikalla liikennettä. Lukijoiden kuvien julkaiseminen ja niistä maksettavat palkkiot ovat viime kädessä vastaavan toimittajan ja kustantajan päätöksiä, joten SEHL:n julkilausuma olisi hyvä toimittaa kommentoitavaksi myös Päätoimittajien yhdistykselle tai Sanomalehtien Liittoon.

Kansalaisten avun saaminen onnettomuustilanteissa on luonnollisestikin turvattava. Suomen Journalistiliitto haluaa kiinnittää huomiota myös onnettomuuspaikoilla työskentelevien journalistien työturvallisuuteen. Työsuojeluorganisaatioissa on varmistettava, että vaaratilanteessa työskenneltäessä jokainen journalisti on tietoinen turvallisista toimintatavoista. Tiedonvälityksen tarpeet voidaan turvata parhaiten varautumalla etukäteen mahdollisiin poikkeustilanteisiin.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto: KHO:n päätös on uhka sananvapaudelle

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan työnantajan maksamat toimittajan asianajokulut ovat verotettavaa tuloa, on vaarallinen ennakkotapaus suomalaiselle journalismille.

Journalistiliitto: Gazan sota on tragedia myös journalisteille

Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välinen sota Gazassa on tähän mennessä vaatinut ainakin 39 journalistin tai mediatyöntekijän hengen, kertoo Committee to Protect Journalist -järjestö. CPJ:n mukaan sodan ensimmäinen kuukausi oli journalisteille verisin ainakin 30 vuoteen. Esimerkiksi koko vuonna 2022 journalisteja kuoli CPJ:n mukaan 67, näistä 15 Ukrainassa. Gazan sota tekee tilastoista synkimmät vuosikausiin. ”Journalistin menehtyminen työssään […]

Av-alan toimintaedellytykset on turvattava – eduskunnan on syytä palauttaa av-kannustin budjettiin

Suomi voi olla ylpeä vahvasta ja kehittyvästä av-alastaan, jonka kokonaisarvo on noin 1,6 miljardia euroa. Kansainvälisesti arvostettu Sisu-elokuva ja animaatiosarja Muumilaakso ovat hyviä esimerkkejä huipputason tuotannoista, jotka kiinnostavat ulkomailla ja jotka ovat olleet Suomelle samalla investointeja. Vahvasti kansainvälinen ja kasvava av-ala paitsi työllistää alan tekijöitä myös luo suoria positiivisia vaikutuksia alihankintapalveluita tarjoavaan kenttään, majoitus- ja […]