Uutiset / 14.12.2018

Journalistiliiton valtuusto: Monisähläys lopetettava – työnantajien täytyy ottaa aivoterveys vakavasti

Lähimuisti pätkii, monella on univaikeuksia. Mitä enemmän vaaditaan keskittymistä, sitä vaikeampaa se on. Tätä on Journalistiliiton jäsenten arki. Aivotyön kuormittavuus tunnetaan jo hyvin. Työntekijöiltä vaaditaan epärealistista tehokkuutta: yhä uusien välineiden samanaikaista osaamista, erilaisten työtehtävien tekemistä rinnakkain ja päällekkäin. Työ ja siihen keskittyminen pirstaloituvat. Työympäristöt ovat usein hälyisiä ja epätarkoituksenmukaisia. Häiriötekijöiden määrä kasvaa. Verkko ja sosiaalinen media vaativat jatkuvaa seuraamista, moderointia ja keskusteluun osallistumista. Samalla olisi vaalittava journalistisen työn perusarvoja kuten huolellisuutta ja faktojen tarkistamista. Journalistiliiton valtuusto kävi perusteellisen keskustelun mediatyön kuormittavuudesta aivoille. Seuraukset tunnetaan hyvin: muistiongelmat, vapaa-ajalle ulottuva vireystilan lasku ja uupumisesta johtuvat sairauspoissaolot. Työn organisoinnissa kuormittumisen syistä ei kuitenkaan välitetä tarpeeksi. Valtuusto korostaa, että ongelma on rakenteellinen, ja vaatii työnantajia näkemään aivojen terveyden työsuojeluasiana. Työ ja työolot on mitoitettava myös henkisen ergonomian vaatimusten mukaan. Työnantajan on otettava aivoterveys ennakoivasti huomioon työterveyshuollossa ja työsuojelun järjestämisessä, ja kuunneltava työntekijöitä organisoimisessa. Tässä on käytettävä työterveyden asiantuntijoiden, lääkäreiden ja työterveyspsykologien apua. Kun työn rakenteet ovat muuttuneet, ei ole itsestään selvää, että työntekijät pitävät enää esimerkiksi lepo- ja ruokataukoja. Työmaalla ei haluta työntekijän työntävän sormiaan sirkkeliin. Ammattikuljettajalla on lakisääteiset taukonsa. Mediatyöntekijän tärkein työväline ovat aivot, mutta niiden terveys on tehostamisen huumassa unohtunut. Monissa tehtaissa käytetään näyttötauluja, joissa lasketaan, kuinka monta päivää tehtaalla on vältetty työtapaturmat. Aivotyössä on vaikeaa käyttää samanlaisia mittareita, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa yksikin päivä ilman ylikuormitusta on jo mainitsemisen arvoinen. Media-alalla tarvitaan päätä enemmän kuin mitään muuta. Aivot ovat tärkein ansaintavälineemme.

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.