Generell / 14.12.2018

Journalistförbundets fullmäktige vädjar till arbetsgivarna – ta hjärnhälsan på allvar

I ett ställningstagande lyfter Journalistförbundets fullmäktige fram vikten av att jobba förebyggande för hjärnhälsan. STÄLLNINGSTAGANDE: Journalistförbundets fullmäktige: Arbetsgivare – ta hjärnhälsan på allvar Närminnet sviker och många har sömnsvårigheter. Ju mer koncentration som krävs, desto svårare är det att koncentrera sig. Det här är vardag för våra medlemmar. Vi vet alla på vilka olika sätt arbetet påverkar hjärnhälsan. Förväntningarna på anställda är hög i dag – det krävs en orealistiskt hög effektivitet: kunskap i att konstant behärska nya verktyg och publiceringskanaler samt förmåga att utföra olika arbetsuppgifter parallellt och simultant. Arbetet splittras och koncentrationen splittras. Arbetsmiljön är ofta oändamålsenlig och bullrig. Antalet störande impulser ökar konstant. Webben och sociala medier kräver att man ständigt är uppkopplad och har beredskap att moderera och delta i samtal. Samtidigt bör man värna om journalistikens grundläggande värderingar, till exempel noggrannhet och faktagranskning. På vårt fullmäktigemöte förde vi en grundlig diskussion om hur arbete i mediebranschen belastar hjärnhälsan. Följderna är bekanta för de flesta: minnesproblem, koncentrationssvårigheter, som också påverkar fritiden, samt utmattning som i längden leder till sjukfrånvaron. I organiseringen av arbetet bryr man sig inte tillräckligt om orsakerna som leder till för hög belastning i arbetet. Vi, Journalistförbundets fullmäktige, påminner om att problemet är strukturellt. Vi kräver att arbetsgivare ser hjärnhälsa som ett arbetarskyddsärende. Arbetet och arbetsförhållandena bör ordnas i enlighet med kraven för god hjärnergonomi. Arbetsgivarna ska jobba förebyggande och ta hjärnhälsa i beaktande i arbetshälsovården och i arbetarskyddet. Arbetsgivaren ska för detta anlita experter från arbetshälsovården, till exempel läkare och arbetspsykologer. När arbetets strukturer ändras är det inte alls självklart att anställda håller paus för att äta eller vila. På byggplatser jobbar man förebyggande för att anställda inte ska kapa sina fingrar i cirkelsågen. Inom transportbranschen är det lagstadgat att proffschaufförer bör hålla pauser, också när de ska hållas. För anställda i mediebranschen är hjärnan det främsta arbetsredskapet – men hjärnhälsan har glömts bort i effektiveringsivern. I många fabriker finns skyltar som berättar hur många dagar det gått utan att det skett en enda arbetsplatsolycka. I mediebranschen är det svårt att använda liknande mätare. I dag befinner vi oss ändå i en situation där varje dag utan överbelastning är värd att nämnas. Inom mediebranschen är hjärnan det främsta arbetsredskapet. Vi behöver hjärnan, för vår egen hälsa och för att kunna göra vårt jobb. Finlands Journalistförbunds fullmäktige, 14 december 2018

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.