Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Journalistien tukirahasto aloitti toimintansa

Journalistien tukirahasto on aloittanut toimintansa. Uhkailun, vainon ja muun häirinnän kohteeksi joutuneet journalistit voivat nyt hakea rahastolta avustusta häirinnästä johtuviin kuluihin, kuten kriisiterapiaan, rikosilmoituksen tekemiseen vaadittavaan selvitystyöhön tai turvalaitteiden asennukseen.

Rahaston on tarkoitus tukea journalisteja tilanteissa, joissa työnantajan, ammattiliiton tai viranomaisten tukikeinot eivät riitä tai ovat liian hitaita.

Rahasto voi esimerkiksi auttaa verkkovihakampanjan kohteeksi joutunutta toimittajaa palkkaamaan assistentin, joka kerää talteen rikosilmoituksen tekemiseen vaadittavia todisteita häneen kohdistuneesta häirinnästä.

”Journalistit ovat avoimen yhteiskunnan puolella ja osa sitä. Ehkä siksi vastaan tulee yhä useammin uudenlaisia uhkia, jotka voivat pahimmillaan vaarantaa terveyden. Joskus häirintä vie liki kaiken työhön tarkoitetun ajan ja energian”, rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, Lännen Median päätoimittaja Matti Posio sanoo.

”Emme välttämättä osaa etukäteen edes määritellä, millaisissa tilanteissa tukirahastoa voidaan tarvita. Kaikkein eniten tietoa ja tukea tarvinnevat freelance-toimittajat ja muut journalistit, joilla ei ole takanaan yhtä vakaata työnantajaa, esimerkiksi mediataloa.”

Journalistien tukirahasto toimii osana Journalistisen kulttuurin edistämissäätiötä Jokesia. Sen ovat perustaneet suomalaiset mediatalot ja alan liiton. Rahastossa ovat mukana Aikakauslehtien liitto, Journalistiliitto, Medialiitto, Sanomalehtien liitto sekä A-lehdet, Aller, Alma Media, Keskisuomalainen, MTV, Sanoma ja Yle.

Rahaston hoitokuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi Marja Honkonen (Journalisti-lehti/Journalistiliitto) ja Timo Huovinen (Yleisradio). Sen sihteerinä toimii Jokesin asiamies Anna Kähkönen. Avustukset myöntää hoitokunnan esityksestä Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön hallitus.

Rahastoon voivat lahjoittaa myös yksityishenkilöt. Keräysvaroin tuettuja avustuskohteita voivat olla esimerkiksi kriisiterapian kulut. Tukitili on FI14 8000 1300 5385 85, DABAFIHH.

Tarkemmat tiedot lahjoittamisesta ja rahaston toiminnasta löytyvät Jokesin sivuilta:

Journalistien tukirahasto