Generell / 04.12.2019

Du kan nu söka stöd från Stödfonden för journalister – eller göra en donation

Stödfonden hjälper journalister som utsatts för hot, förföljelse och olika former av trakasserier. Fonden har grundats gemensamt av mediehusen och av branschens förbund. Stöd beviljas i första hand åt personer som faller utanför den trygghet ett anställningsförhållande ger, bland annat företagshälsovård. Personerna kan till exempel vara frilansar eller sådana som arbetar i olika former av korta visstidsanställningar. Vem kan beviljas stöd? En person som gör journalistiskt innehållsarbete och som på grund av sitt arbete utsatts för pågående, långvariga hot, osaklig påtryckning, trakasserier eller hatretorik på webben. Läs mer om fonden, vem som beviljas stöd och hur du söker stöd på Jokes webbplats.  Du kan stödja fonden genom en donation:  Stödfonden för journalister. Bank: FI14 8000 1300 5385 85, DABAFIHH. Stödfonden för journalister förvaltas av Jokes, stiftelsen för främjande av journalistisk kultur. Stödfondens arbete styrs av en separat förvaltningsnämnd. Förvaltningsnämndens ordförande är Matti Posio från Lännen Media. Medlemmar är Timo Huovinen (YLE) och Marja Honkonen (tidningen Journalisti/Journalisten). Sekreterare är Jokes ombudsman Anna Kähkönen. Stöd beviljas av Jokes styrelse, på förslag av förvaltningsnämnden.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.