Uutiset / 24.03.2011

Jokes-apurahat haettavana

JOKES-APURAHAT

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi kaksi 18 300 euron suuruista apurahaa.

Jokes-apurahat on tarkoitettu ammatissa toimivan journalistin jatko-opiskeluun, ammattia täydentävään opiskeluun, tutkimustyöhön tai muuhun perusteltuun tarkoitukseen.

Apurahoja ei ole tarkoitettu journalistiseen työhön, työmatkoihin eikä laitehankintoihin.

JYRKI A. JUUTIN MUISTOSTIPENDIT

Jyrki A. Juuti toimi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajana vuosina  1963 - 1974.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 4 000 euroa ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien valmiuksien kehittämiseen.
Stipendi on tarkoitettu kaikille SJL:n jäsenille. Summa voidaan myöntää yhtenä tai useampana stipendinä.

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi kaksi 5000 euroa apurahaa journalistiseen työskentelyyn esimerkiksi virkavapaan aikana. Apurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan työskentelyyn, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu, julkaisu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2012 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

APURAHOJA AMMATILLISILLE KURSSEILLE

MITÄ EDITOINTI ON?

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi 12 apurahaa Mitä editointi on? -kurssille. Koulutus soveltuu editointityötä tekeville aikakaus- ja sanomalehtien toimittajille.

Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 90 euroon saakka yöltä. Kurssi järjestetään 19. - 23. 9. 2011 (klo 9 - 16) Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tiloissa, Hämeentie 153 B, 00560 Helsinki. Kurssinjohtajana toimii Panu Räty.

Koulutus rakentuu ennakkotehtävästä, luento-opetuksesta ja harjoituksista. Kurssin perustana on mediakonseptiajattelu sekä suunnitteleva ja ennakoiva työprosessi. Kurssilta saa valmiuksia oman lehden editointiohjeen tekemiseen. Koulutuksen sisällöstä vastaa Aalto PRO. 

TARINALLISUUSPAJA

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi 14 apurahaa Tarinallisuuspajaan.

Koulutus soveltuu aikakaus- ja sanomalehtien toimittajille, jotka kaipaavat välineitä tarinallisten elementtien käyttämiseen lehtijutuissa. Kurssi järjestetään 10. - 13.10.2011 Krapihovissa Tuusulassa. Apuraha kattaa kurssimaksun, kotimaan matkat julkisten mukaan, majoituksen kahden hengen huoneissa sekä puolihoidon.

Opetus koostuu luennoista, harjoituksista ja palautteesta. Kurssilla kouluttavat muun muassa Pulizer-palkittu toimittaja Thomas French,  dramaturgi, käsikirjoittaja Tove Idström, kouluttaja-toimittaja Panu Räty sekä kouluttaja-toimittaja Marketta Rentola. Kurssinjohtajana toimii Irene Pakkanen.

Kurssilla

  • Kerrataan tarinan rakentamisen ja kerronnan keinoja, sekä haetaan innoitusta elokuvan ja teatterin maailmasta. Keskiössä ovat henkilöhavainnot ja draaman kaari.
  • Käydään läpi haastattelutekniikoita, havainnointia ja tarinan aineksien löytämistä aikakaus- ja uutistyyppisissä jutuissa.
  • Käsitellään fiktion keinojen hyödyntämistä faktapohjaisessa lehtijutussa.
  • Käydään läpi ideointia ja aiheen variointia ja rakentamista tarinaksi. Harjoitellaan teemalauseen tekemistä.
  • Saadaan palautetta opettajalta omista ideoista ja julkaistuista jutuista pienryhmissä.

Kaikkien stipendien hakuohje

Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopiosto-valtakirja luovutettu Journalistiliitolle.  

Apurahaa haetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta: www.jokes-saatio.fi

Kurssiapurahat kattavat opetuksen lisäksi kotimaan matkat halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan.

Apurahan saaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kolmeen vuoteen.

Hakemus on jätettävä sähköiseen apurahajärjestelmään viimeistään 8. huhtikuuta 2011.

Jokes

Hietalahdenkatu 2 B 22

00180 Helsinki

Tiedusteluihin vastaa asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.