Uutiset / 24.03.2011

Jokes-apurahat haettavana

JOKES-APURAHAT

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi kaksi 18 300 euron suuruista apurahaa.

Jokes-apurahat on tarkoitettu ammatissa toimivan journalistin jatko-opiskeluun, ammattia täydentävään opiskeluun, tutkimustyöhön tai muuhun perusteltuun tarkoitukseen.

Apurahoja ei ole tarkoitettu journalistiseen työhön, työmatkoihin eikä laitehankintoihin.

JYRKI A. JUUTIN MUISTOSTIPENDIT

Jyrki A. Juuti toimi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajana vuosina  1963 - 1974.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 4 000 euroa ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien valmiuksien kehittämiseen.
Stipendi on tarkoitettu kaikille SJL:n jäsenille. Summa voidaan myöntää yhtenä tai useampana stipendinä.

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi kaksi 5000 euroa apurahaa journalistiseen työskentelyyn esimerkiksi virkavapaan aikana. Apurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan työskentelyyn, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu, julkaisu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2012 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

APURAHOJA AMMATILLISILLE KURSSEILLE

MITÄ EDITOINTI ON?

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi 12 apurahaa Mitä editointi on? -kurssille. Koulutus soveltuu editointityötä tekeville aikakaus- ja sanomalehtien toimittajille.

Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 90 euroon saakka yöltä. Kurssi järjestetään 19. - 23. 9. 2011 (klo 9 - 16) Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tiloissa, Hämeentie 153 B, 00560 Helsinki. Kurssinjohtajana toimii Panu Räty.

Koulutus rakentuu ennakkotehtävästä, luento-opetuksesta ja harjoituksista. Kurssin perustana on mediakonseptiajattelu sekä suunnitteleva ja ennakoiva työprosessi. Kurssilta saa valmiuksia oman lehden editointiohjeen tekemiseen. Koulutuksen sisällöstä vastaa Aalto PRO. 

TARINALLISUUSPAJA

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi 14 apurahaa Tarinallisuuspajaan.

Koulutus soveltuu aikakaus- ja sanomalehtien toimittajille, jotka kaipaavat välineitä tarinallisten elementtien käyttämiseen lehtijutuissa. Kurssi järjestetään 10. - 13.10.2011 Krapihovissa Tuusulassa. Apuraha kattaa kurssimaksun, kotimaan matkat julkisten mukaan, majoituksen kahden hengen huoneissa sekä puolihoidon.

Opetus koostuu luennoista, harjoituksista ja palautteesta. Kurssilla kouluttavat muun muassa Pulizer-palkittu toimittaja Thomas French,  dramaturgi, käsikirjoittaja Tove Idström, kouluttaja-toimittaja Panu Räty sekä kouluttaja-toimittaja Marketta Rentola. Kurssinjohtajana toimii Irene Pakkanen.

Kurssilla

  • Kerrataan tarinan rakentamisen ja kerronnan keinoja, sekä haetaan innoitusta elokuvan ja teatterin maailmasta. Keskiössä ovat henkilöhavainnot ja draaman kaari.
  • Käydään läpi haastattelutekniikoita, havainnointia ja tarinan aineksien löytämistä aikakaus- ja uutistyyppisissä jutuissa.
  • Käsitellään fiktion keinojen hyödyntämistä faktapohjaisessa lehtijutussa.
  • Käydään läpi ideointia ja aiheen variointia ja rakentamista tarinaksi. Harjoitellaan teemalauseen tekemistä.
  • Saadaan palautetta opettajalta omista ideoista ja julkaistuista jutuista pienryhmissä.

Kaikkien stipendien hakuohje

Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopiosto-valtakirja luovutettu Journalistiliitolle.  

Apurahaa haetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta: www.jokes-saatio.fi

Kurssiapurahat kattavat opetuksen lisäksi kotimaan matkat halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan.

Apurahan saaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kolmeen vuoteen.

Hakemus on jätettävä sähköiseen apurahajärjestelmään viimeistään 8. huhtikuuta 2011.

Jokes

Hietalahdenkatu 2 B 22

00180 Helsinki

Tiedusteluihin vastaa asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.