Uusimmat

Järjestöt ottavat yhdessä kantaa itsensätyöllistäjien työttömyysturvasta

Työmarkkinajärjestöjen yhdessä muodostama itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä on julkaissut lausunnon työttömyysturvan muutostarpeista.

Muun muassa Journalistiliiton, JHL:n ja Suomen kaikkien palkansaajien keskusjärjestöjen muodostama yhteistyöryhmä julkaisi 22. marraskuuta lausunnon, joka on suunnattu työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeita kartoittaville selvityshenkilöille.

Lausunnossaan järjestöt toteavat esimerkiksi, että

  • pää- ja sivutoimisen yrittäjän määritelmiä tulee selkiyttää ja tämän statuksen arvioimisen pitää perustua nykyistä selkeämmin toiminnasta saataviin tuloihin
  • yhdistelmävakuutuksen avulla pitäisi voida vakuuttaa samanaikaisesti sekä palkansaajana että yrittäjänä saadut tulot
  • työttömyysturvan kannalta on keskeistä tietää etukäteen, kerryttääkö työnteko palkansaajan vai yrittäjän työssäoloehto.

Liitteenä itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmän lausunto selvityshenkilöille.