Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Journalistiliiton lakimies Tytti Oras

Irtisanomiset vähenivät viime vuonna selvästi

Vuoden 2016 yt-neuvotteluissa irtisanottiin 77 journalistia, ilmenee Journalistiliiton tilastoista. Määrä on pudonnut alle puoleen kahdesta edellisestä vuodesta. Sekä vuonna 2015 että 2014 irtisanottiin 179 journalistia. Vuonna 2013 irtisanottuja oli 172 ja vuonna 2012 peräti 205.

Journalistiliiton lakimies Tytti Oras arvioi, että yksi syy irtisanomisten vähenemiseen voi liittyä aiempien vuosien irtisanomisiin.

”Organisaatiot on monessa paikassa jo viritetty äärimmäisen pieniksi”, Oras sanoo.

Toinen syy voi olla talouslukujen elpyminen suurissa mediataloissa. Sekä Sanoma että Alma Media tiedottivat viime vuonna kasvaneista liikevoitostaan.

Myös muita henkilöstövähennyksiä tehtiin selvästi edellisvuosia vähemmän. Eropaketeilla ja eläkeratkaisuilla vähennettiin viime vuonna yhteensä 44 henkilötyövuotta. Edellisen vuoden vastaava luku oli 77, ja vuonna 2014 vähennettiin 152 henkilötyövuotta.

Tilastoissa ovat Journalistiliiton tiedossa olleet, kunakin vuonna päättyneet media-alan yt-neuvottelut. Irtisanotuilla journalisteilla tarkoitetaan tässä tilastossa Journalistiliiton jäseniä sekä niitä ei-jäseniä, jotka toimenkuvallaan täyttävät liiton jäsenkelpoisuuden ja ovat liiton luottamusmiesten edunvalvonnan piirissä.

Määräaikaisten työsopimusten päättymiset eivät näy liiton tilastoissa.