Nyheter / 06.02.2017

Färre fick sparken 2016

År 2016 sades 77 journalister upp. Antalet är betydligt mindre än åren innan då antalet uppsagda var 179 (2015), 179 (2014), 172 (2013) och 205 (2012). Journalistförbundets jurist Tytti Oras säger att en orsak till fjolårets låga siffror är de senaste fem årens uppsägningar. "Många organisationer är extremt slimmade", säger Oras. [caption id="attachment_570173" align="alignnone" width="512"] Journalistförbundets jurist Tytti Oras.[/caption] En annan orsak kan vara ekonomin. I fjol visade både Sanoma och Alma Media större vinst och flera aktörer inom mediebranschen talar om ökad reklamförsäljning. I fjol gjordes även färre andra åtgärder för att minska personalstyrkan. Genom uppsägningspaket och pensionslösningar minskade mediehusen sammanlagt 44 årsverken. Å3 2015 var motsvarande siffra 77 och år 2014 var den 152. I statistiken syns de genomförda samarbetsförhandlingar som Journalistförbundet känt till. Med uppsagda journalister menas här medlemmar i Journalistförbundet samt sådana icke-medlemmar som fyller medlemskriterierna och som ingår i förbundets förtroendemäns intressebevakningssfär. I statistikens syns inte tidsbundna kontrakt som tagit slut.

Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.