Uusimmat

Hallituksen tekijänoikeuslakiesitys valmistui vihdoin

SJL:n työehtoasiamies pitää myönteisenä mm. esimerkkejä kohtuuttomina pidettävistä tilanteista. Esityksestä kuitenkin puuttuu tekijäjärjestöjen ajama liittojen kanneoikeus.

Hallitus on tällä viikolla esittänyt, että tekijänoikeuslakiin tulisi säännökset tekijänoikeuden luovutusta koskevan sopimuksen sovittelusta. Sopimusta tai sen ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää kokonaan huomiotta, jos sopimuksen ehto on alalla vallitsevan hyvän sopimustavan vastaisella tavalla tai muutoin kohtuuton tai jos sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen.

Sopimuksen ehtona pidetään myös luovutuksesta maksettavaa korvausta. Kohtuullistamisarvioinnissa voidaan ottaa huomioon kyseisellä alalla vallitseva hyvä sopimustapa.

Journalistiliitto ja muut tekijäjärjestöt ovat pitkään ajaneet tämänkaltaista sääntelyä tekijänoikeuslakiin. SJL on tyytyväinen siihen, että pitkän valmisteluprosessin jälkeen esitys on viimein saatu.

SJL:n työehtoasiamiehen Sanna Nikulan mukaan hallituksen esityksessä on hyvää esimerkiksi se, että tekijöitä ja käyttäjiä kannustetaan luomaan yhdessä omat käytännöt alan hyvän sopimustavan kehittämiseksi. Myönteistä ovat myös esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitut esimerkit tilanteista, joissa sopimusta voitaisiin pitää kohtuuttomana.

Yhtenä esityksen puutteista Nikula pitää tekijäjärjestöjen ajaman liittojen kanneoikeuden puuttumista.

“Jos liitoilla olisi kanneoikeus, liitto voisi ajaa kohtuullistamiskannetta tekijän puolesta. Ilman tätä oikeutta uuden säännöksen vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi, koska ongelmana on aiemminkin ollut, ettei kohtuullistamisoikeudenkäynteihin ole halukkaita kantajia. Tekijät pelkäävät toimeksiantojen loppumista eivätkä siksi välttämättä uskalla lähteä omalla nimellään ‘rettelöimään'”, Nikula sanoo.

“Tehokkaan oikeussuojakeinon puuttuessa uuden säännöksen vaikutukset uhkaavat jäädä vähäiseksi”, hän kiteyttää.

Esitys löytyy täältä.