Uutiset / 15.06.2023

Elokuva- ja tv-tuotantojen työehtosopimus yleissitovaksi: Kaikille alan työntekijöille reilut työehdot

SET Kuva:

Sosiaali- ja terveysministeriön yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen yleissitovaksi.

Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että kaikkien elokuva- ja tv-tuotantoalalla toimivien työnantajien on noudatettava jatkossa työehtosopimusta ja kaikilla alalla toimivilla työntekijöillä on jatkossa samat työnteon vähimmäisehdot, esimerkiksi taulukkopalkat.

”Yleissitovuus on yli vuosikymmenen työn tulos. Alan työehtosopimus uudistettiin vajaa kymmenen vuotta sitten, jotta yhä useampi tv-tuotantoalan yritys kokisi mielekkääksi tulla alan työehtojen piiriin liittymällä työnantajaliitto Paltan jäseneksi,” sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Savolaisen mukaan yleissitovuuden jälkeen voidaan jättää taakse puheet, että elokuva-tv-ala on villiä ja vapaata. ”Kiitos tuotantoyhtiöille ja tuottajille, jotka ovat järjestäytyneet ja halunneet erikoisesta alasta normaalin alan suomalaisilla työmarkkinoilla.”

Työehtosopimus koskee kaikkia työnantajia

Työehtosopimus koskee kaikkia myös järjestäytymättömiä työnantajia, joilla on palveluksessaan työntekijöitä, jotka tekevät sellaista työtä, joka kuuluu kyseisen työehtosopimuksen soveltamisalaan.

”Yleissitovuuden merkitys on siinä, että sillä estetään epäterve, työsuhteen ehdoilla tapahtuva kilpailu, koska kaikilla alan työntekijöillä on jatkossa samat työehtosopimuksen mukaiset vähimmäisehdot”, painottaa elokuva- ja tv-tuotantoalaa tunteva Journalistiliiton työehtoasiantuntija Marika Väisänen.

Yleissitovuuteen vaaditaan, että kaikista alan työntekijöistä vähintään noin puolet työskentelee sellaisen työnantajan palveluksessa, jotka ovat järjestäytyneet. Sopimuksen piirissä Paltan jäsenyrityksissä työntekijöitä on lähes 1200.

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevasta työehtosopimuksesta tuli yleissitova 5.6.2023 alkaen. Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Virallisessa lehdessä perjantaina 16.6.2023.

Katso kysymyksiä ja vastauksia yleissitovuudesta.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.