Uutiset / 23.02.2021

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisöpalkinnon saajaa

Viimeksi palkintoja päästiin jakamaan joulukuussa 2019. Ansiomerkin silloin saivat Alpo Merilä, Veli-Pekka Leppänen, Anna Kähkönen, Päivi Alasuutari, Outi Salovaara ja Mari Rakkolainen. Pirkko Pike Epstein oli jakotilaisuuden aikaan matkoilla. Kuva:
  Nyt on aika ehdottaa palkittavaa liiton jäsentä. Liitto jakaa vuosittain Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnot ansioituneille jäsenilleen. Palkittavat valitaan jäseniltä, yhdistyksiltä ja osastoilta tulleiden ehdotusten pohjalta. Journalistiliiton kevätvaltuustossa 20.-21.5.2021 jaetaan vuosien 2019 ja 2020 Järjestötekopalkinnot sekä Työyhteisötekijäpalkinnot. Koronaepidemian takia emme viime vuonna jakaneet vuoden 2019 palkintoja, joten jo lähetetyt palkintoehdotukset ovat voimassa ja hallitus myöntää palkinnot myös vuodelle 2019. Esityksiä vuoden 2020 palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus. Viimeinen esitysten jättöpäivä on 15.3.2021. Esitykset lähetetään osoitteeseen kira.narhi (at) journalistiliitto.fi Ehdotusten hyviin perusteluihin kannattaa panostaa. Vuosittain jätetään esityksiä, joissa on vain palkittavan nimi ja pari lausetta. Tarkat perustelut ovat tarpeen, sillä palkinnon myöntäjät eivät välttämättä tunne esitettäviä henkilöitä tai heidän ansioitaan. Järjestötekopalkinto Liiton hallitus voi myöntää tunnustuspalkinnon vuosittain yhdelle tai useammalle liiton jäsenelle erityisen ansiokkaasta järjestöteosta. Palkinnon saajina voi olla useampia samassa yhteydessä ansioituneita jäseniä. Kokonaisharkinnan perusteella palkinto voidaan myöntää myös pitkän uran aikana tehdyistä useista järjestöteoista. Lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja. Työyhteisötekijäpalkinto Liiton hallitus voi myöntää tunnustuspalkinnon yhdelle tai useammalle - luottamusmiehelle ansiokkaasta luottamusmiestyöstä ja/tai - työsuojeluvaltuutetulle työhyvinvoinnin edistämisestä ja/tai - osastoaktiiveille, työntekijöiden tai työnantajan edustajille, jos he ovat yhdessä saaneet kehitystä aikaiseksi   Lisätietoja: Kira Närhi, johdon assistentti, 040 566 1852

Katso myös

Kaikki uutiset

Leikkaukset media-alalla rapauttavat Suomen kokonaisturvallisuutta

Journalistiliitto varoittaa Yleisradioon kaavailtujen ja muiden media-alalle kohdistuvien leikkausten vaikutuksista Suomen kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

”Modernit sodat alkavat usein informaatiovaikuttamisella. Onko Suomella varaa nakertaa omaa huoltovarmuuden infrastruktuuriaan heikentämällä median toimintaedellytyksiä”, kysyy Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Valtuuston kyselytunnilla keskustelua häirinnästä, palkka-avoimuudesta ja tasa-arvosta

Helsingissä koolla oleva valtuusto keskusteli häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta työpaikoilla – ja siitä, miten siihen voitaisiin puuttua.

Osastot saavat lisää rahaa toimintaansa

Journalistiliiton valtuusto päätti korottaa niin kutsuttua osastopalautuksen perusavustusta 30 prosenttia vuoden 2025 alusta.