Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisöpalkinnon saajaa

 

Nyt on aika ehdottaa palkittavaa liiton jäsentä. Liitto jakaa vuosittain Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnot ansioituneille jäsenilleen. Palkittavat valitaan jäseniltä, yhdistyksiltä ja osastoilta tulleiden ehdotusten pohjalta.

Journalistiliiton kevätvaltuustossa 20.-21.5.2021 jaetaan vuosien 2019 ja 2020 Järjestötekopalkinnot sekä Työyhteisötekijäpalkinnot. Koronaepidemian takia emme viime vuonna jakaneet vuoden 2019 palkintoja, joten jo lähetetyt palkintoehdotukset ovat voimassa ja hallitus myöntää palkinnot myös vuodelle 2019.

Esityksiä vuoden 2020 palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Viimeinen esitysten jättöpäivä on 15.3.2021. Esitykset lähetetään osoitteeseen kira.narhi (at) journalistiliitto.fi

Ehdotusten hyviin perusteluihin kannattaa panostaa. Vuosittain jätetään esityksiä, joissa on vain palkittavan nimi ja pari lausetta. Tarkat perustelut ovat tarpeen, sillä palkinnon myöntäjät eivät välttämättä tunne esitettäviä henkilöitä tai heidän ansioitaan.

Järjestötekopalkinto

Liiton hallitus voi myöntää tunnustuspalkinnon vuosittain yhdelle tai useammalle liiton jäsenelle erityisen ansiokkaasta järjestöteosta.

Palkinnon saajina voi olla useampia samassa yhteydessä ansioituneita jäseniä.

Kokonaisharkinnan perusteella palkinto voidaan myöntää myös pitkän uran aikana tehdyistä useista järjestöteoista.

Lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja.

Työyhteisötekijäpalkinto

Liiton hallitus voi myöntää tunnustuspalkinnon yhdelle tai useammalle

– luottamusmiehelle ansiokkaasta luottamusmiestyöstä ja/tai

– työsuojeluvaltuutetulle työhyvinvoinnin edistämisestä ja/tai

– osastoaktiiveille, työntekijöiden tai työnantajan edustajille, jos he ovat yhdessä saaneet kehitystä aikaiseksi

 

Lisätietoja: Kira Närhi, johdon assistentti, 040 566 1852