Nyt on aika ehdottaa palkittavaa liiton jäsentä. Liitto jakaa vuosittain Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnot ansioituneille jäsenilleen. Palkittavat valitaan jäseniltä, yhdistyksiltä ja osastoilta tulleiden ehdotusten pohjalta.

Journalistiliiton kevätvaltuustossa 19.-20.5.2022 jaetaan vuoden 2021 Järjestötekopalkinto sekä Työyhteisötekijäpalkinto. Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Viimeinen esitysten jättöpäivä on perjantai 11.3.2022. Esitykset lähetetään osoitteeseen kira.narhi (at) journalistiliitto.fi

Ehdotusten hyviin perusteluihin kannattaa panostaa. Vuosittain jätetään esityksiä, joissa on vain palkittavan nimi ja pari lausetta. Tarkat perustelut ovat tarpeen, sillä palkinnon myöntäjät eivät välttämättä tunne esitettäviä henkilöitä tai heidän ansioitaan.

 

Järjestötekopalkinto

Liiton hallitus voi myöntää tunnustuspalkinnon vuosittain yhdelle tai useammalle liiton jäsenelle erityisen ansiokkaasta järjestöteosta.

Palkinnon saajina voi olla useampia samassa yhteydessä ansioituneita jäseniä.

Kokonaisharkinnan perusteella palkinto voidaan myöntää myös pitkän uran aikana tehdyistä useista järjestöteoista.

Lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja.

 

Työyhteisötekijäpalkinto

Liiton hallitus voi myöntää tunnustuspalkinnon yhdelle tai useammalle

– luottamusmiehelle ansiokkaasta luottamusmiestyöstä ja/tai

– työsuojeluvaltuutetulle työhyvinvoinnin edistämisestä ja/tai

– osastoaktiiveille, työntekijöiden tai työnantajan edustajille, jos he ovat yhdessä saaneet kehitystä aikaiseksi

 

Lisätietoja: Kira Närhi, johdon assistentti, 040 566 1852