Uutiset / 16.06.2020

Av-kääntäjät eivät valmiita konekääntämisen tuomaan palkkion vähenemiseen

Av-kääntäjät eivät ole valmiita käyttämään työssään käännöskonetta, jos se vähentää palkkiotasoa. Tämä käy ilmi Journalistiliiton, Kieliasiantuntijat/Akavan Erityisalojen ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton selvityksestä. Kaksikolmasosaa vastaajista ei ole halukas palkkion alenemiseen, kolmasosa ei osaa vielä sanoa mielipidettään. Järjestöt selvittivät touko-kesäkuussa av-kääntäjien mielipiteitä konekääntämisen vaikutuksista erikseen kaikille kääntäjille ja lyunon alihankintana tekeville itsensätyöllistäjille. Kyselyyn vastasi yhteensä 31 alan ammattilaista, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Vastaajat olivat kokeneet koneen vaikutuksen työn nopeuteen hyvin eri tavoin: 40 prosenttia arvioi nopeuden pysyneen ennallaan, joka kolmas arvioi sen hidastaneen työtään ja vajaa kolmannes nopeuttaneen. Kaksi kolmasosaa kertoo, ettei konekäännöspohjien käyttö ole vaikuttanut käännösten laatuun. Kolmanneksen mukaan laatu on puolestaan heikentynyt. Vastaajat arvioivat, että konekääntäminen ei pysty nykyisellään korvaamaan ihmistyötä ja että puhekieli tai vitsit eivät käänny koneella oikein. Avovastauksissa tuodaan esille esimerkkinä haasteista suomen ja englannin kielten rakenne-erot. Konekäännöspohjien arvellaan sopivat esimerkiksi lyhyisiin teksteihin, fraaseihin ja lausahduksiin.

Katso myös

Kaikki uutiset

Manu Haapalainen Journalistin vakituiseksi toimittajaksi

Manu Haapalainen vakinaistettu Journalistin toimittajaksi. Asiasta päätti Journalistiliiton hallitus.

Kesätyöntekijä ja harjoittelija: Muista nämä ennen kuin aloitat

Työn ei kuulu valua vapaa-ajalle ja odotusten määräaikaisia kesureita ja harkkareita kohtaan ei tule olla kohtuuttomia.

Luovat alat kulttuurileikkauksia vastaan: Kivi voittaa sakset -mielenilmaus 15.4.

Tavoitteena on perustella luovien alojen positiivisten vaikutusten ja kasvupotentiaalin avulla, ettei kulttuurin valtionrahoituksesta kannata leikata.