Uutiset / 04.02.2021

Av-käännösyritysten työehtosopimuksen neuvottelutulos hyväksyttiin

Av-käännösyritysten työehtosopimuksen osapuolet ovat hyväksyneet viime perjantaina 29.1. saavutetun sopimusratkaisun. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana 2,2 %:lla. Sopimuskausi alkoi 1.2.2021 ja se päättyy 30.4. 2022. Palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2021 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,6 %. Samalla maksetaan 0,6 %:n suuruinen yrityskohtainen erä, joka lasketaan tämän vuoden tammikuussa maksettujen henkilökohtaisten palkkojen summasta. Erän jakamisesta ja käytöstä sovitaan yrityskohtaisesti luottamusmiehen kanssa 15.2.2021 mennessä.  Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, työnantaja päättää 0,3 %-osuuden jakamisesta ja 0,3 % jaetaan yleiskorotuksena. Jos yrityksessä ei ole valittuna luottamusmiestä, yrityskohtainen erä jaetaan yleiskorotuksena. Vähimmäispalkkoja ja -palkkioita sekä muita euromääräisiä summia korotetaan 2,0 %:lla 1.3.2021. Konekääntämisen vaikutuksia seurataan Työehtosopimukseen on lisätty kirjaus konekääntämisen vaikutuksesta av-kääntäjän työhön. Sopimuksessa todetaan, että ” Kun kakkoskäännöksenä teetettävän käännöksen ajastuspohja tai konekääntimen avulla luotu pohja ei sovellu kohdekielen rakenteisiin ja/tai sen repliikkijaottelua ei voi lukunopeuden vuoksi noudattaa, maksetaan ajastuksen muokkaamisesta erikseen sovittaessa lisäpalkkiota 10–30 %.” (Lisäys lihavoitu.) Sopimuskauden aikana osapuolet tarkastelevat erillisessä työryhmässä kehittyvän konekääntämisen vaikutuksia av-kääntäjien työhön, työtahtiin ja työn laatuun sekä työehtoihin. Työehtosopimuksessa pyritään myös jatkossa yhdistämään paremmin esitetty ohjelma ja sen kääntäjä. Käännöksistä saatavat tekijänoikeustulot ovat merkittävä tulo av-kääntäjille. Osapuolet sopivat, että av-käännösyritys merkitsee lähettäjäyritykselle toimitettaviin käännöksiin tekijätiedot Kopiosto-korvausten maksamista varten. Jos tämä ei ole mahdollista, av-käännösyritys voi toimittaa tekijätiedot suoraan Kopiostolle sen ja Kopioston välillä erikseen sovittavalla tavalla. Av-käännösyrityksiä koskevan työehtosopimuksen osapuolia ovat työntekijäpuolelta Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat sekä sen jäsenjärjestö Kieliasiantuntijat. Työnantajapuolelta sopijaosapuolia ovat Iyuno Finland Sub Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International osk ja Saga Vera Oy. Työehtosopimus koskee yritysten kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja työsuhteisia freelancereita.   Lisätiedot: Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, Journalistiliitto, puh. 050 534 2485 Johtaja Helena Lamponen, Akavan Erityisalat, puh. 040 631 7660  

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.