Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Av-käännösala haluaa tessin lisäksi lakimuutoksia

Av-käännösalan edustajat kokoontuivat Journalistiliiton toimistolla viime keskiviikkona keskustelemaan alan tilanteesta. Niin kutsutussa pyöreän pöydän tapaamisessa oli paikalla käännöstoimistojen johtoa ja av-kääntäjiä sekä heitä edustavien liittojen edustajia.

Journalistiliitosta tapaamiseen osallistui edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. Hän kuvailee tapaamista välitarkasteluksi, jossa arvioitiin av-käännösalan tilannetta edellisten tes-neuvottelujen jälkeen. Suomen av-kääntäjät saivat ensimmäisen työehtosopimuksensa keväällä 2015. Sopimuksesta ei tullut yleissitovaa, koska neuvotteluissa ei ollut mukana työnantajaliittoa, vaan yksittäiset käännöstoimistot. Kaikki Suomen käännöstoimistot eivät myöskään lähteneet sopimukseen mukaan.

”Tessillä oli tarkoitus saada iso vaikutus alan suunnan kääntämiseen, että oltaisiin entistä lähempänä yhteistä standardia. Tähän on vielä matkaa”, Savolainen sanoo.

Alan rakenne on muuttunut merkittävästi parin vuoden aikana. Työsuhteisten määrä on vähentynyt. Yhä enemmän on tullut itsensätyöllistäjiä, jotka eivät työskentele toimistoille vaan esimerkiksi suoraan käännöstyötä tilaaville tahoille. Kaikki alalle tulleista uusista eivät miellä itseään ammattimaisiksi kääntäjiksi, vaan saattavat tehdä käännöstöitä sivutoimisesti.

Tämä on osaltaan lisännyt yhteishenkeä ammattimaisten av-kääntäjien ja heidän työnantajiensa välillä alan asioissa.

”Tapaamisessa oltiin yhtä mieltä siitä, että toimeksiantoperusteiselle käännöstyölle alalla on syytä määritellä nykyistä yhtenäisempiä työehtoja”, Savolainen sanoo.

Tavoitteen arvioitiin edellyttävän työehtosopimuksen lisäksi myös laajaa lainsäädäntövaikuttamista. Esimerkiksi itsensätyöllistäjien työttömyysturvaan tarvitaan lakimuutoksia. Näitä onkin vastikään selvitetty työ- ja elinkeinoministeriössä.

Alan yhteistä vaikuttamista kannattaa tehdä muissakin asioissa suhteessa viranomaisiin ja lainsäätäjiin sekä asiakkaisiin, esimerkiksi tv-yhtiöihin.

Myös seuraavia, ensi syksynä käytäviä tes-neuvotteluita pohdittiin alustavasti.

Seuraavan kerran av-käännösalan edustajat kokoontuvat pyöreään pöytään huhtikuussa.