Lausunnot / 09.06.2017

SJL lakimuutosesityksestä: starttirahan mahdollisuus selkeämmäksi

Journalistiliitto on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon, joka koskee luonnosta hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamisesta. Journalistiliitto esittää muutosta esitysluonnoksen kohtaan, jossa sanotaan starttirahan myöntämisestä: "Vaikka neljän kuukauden työttömyysetuudella harjoitetun yritystoiminnan jälkeen voi saada starttirahaa, edellyttää tämä, että toiminta on neljän kuukauden aikana ollut sivutoimista." Liiton mielestä starttirahaan pitäisi olla mahdollisuus riippumatta siitä, onko yritystoiminta tai omassa työssä työllistyminen ollut neljän kuukauden aikana pää- vai sivutoimista. "Lainsäädännön uudistuksen ideana on ollut, että yritystoimintaa voisi kokeilla neljän kuukauden ajan ja ettei työskentelyn pää- tai sivutoimisuutta tuona aikana arvioitaisi työttömyysetuuksista päätettäessä", sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. "Hallituksen esitysluonnoksen mukaan pää- tai sivutoimisuutta kuitenkin arvioitaisiin starttirahapäätöksissä. Silloinhan toiminnan laajuudella taas olisi merkitystä, mikä muodostaisi riskin yritystoiminnan kokeilemiselle. Journalistiliiton mielestä pää- ja sivutoimisuutta ei pitäisi arvioida sen neljän kuukauden aikana lainkaan, jotta yritystoimintaa tai omassa työssä työllistymistä voisi kokeilla ilman kannustinloukkuja." Lisäksi liitto esittää täsmennystä lakiesityksen yhteen otsikkoon. Liite: Journalistiliiton lausunto  

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.