Uutiset / 17.08.2010

YT -kutsu Alman pohjoisiin sanomalehtiin

 

Alma Median Pohjois-Suomessa kustantamia maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä julkaiseva Pohjois-Suomen Media avasi syyskauden käynnistämällä koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

Yhtiön mukaan henkilökunnan vähennystarve on jopa 27 henkilötyövuotta. Viime vuonna Pohjois-Suomen Media työllisti noin 230 henkilöä.

Alma Media kertoo tiedotteessaan, että neuvottelut koskevat Pohjois-Suomen Median toimintojen suunniteltua uudelleenjärjestämistä ja tehostamista. Yhtiön mukaan järjestelyn tavoitteena on parantaa yrityksen ja sen tuotteiden kilpailukykyä.

Yhtiö on muodostamassa kolmelle pohjoiselle maakuntalehdelleen, Lapin Kansalle, Pohjolan Sanomille ja Kainuun Sanomille yhteistoimitusta sekä kullekin lehdelle oma paikallistoimitusta.

"YT-kutsua osattiin yhteistoimitukseen siirtymisen yhteydessä odottaa, mutta irtisanomiset ja varsinkin nyt ilmoitettu näin suuri vähennystarve ovat kyllä  yllätys", sanoo Journalistiliiton työsuhdeasiamies Valtteri Aaltonen.  Työnantaja oli aiemmin antanut ymmärtää, että yhteistoimituksen muodostamisesta selvitään sisäisin järjestelyin.

Alma Media on kannattava ja uudistuva mediayhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli 307,8 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi 13,5 prosenttia liikevaihdosta.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.