Uutiset / 04.03.2015

Yrittäjän työtulo-opas ilmestyi verkossa

Vain oikealle tasolle vahvistettu työtulo varmistaa yrittäjälle riittävän vakuutus- ja sosiaaliturvan. Työtulon määrittäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Eläketurvakeskuksen toimittama yrittäjän työtulo-ohje on yrittäjän pätevä apuväline tässä tehtävässä.

Asianmukaisen työtulotason määrittämiseen on saatu uutta apua. Eläketurvakeskuksessa on kehitetty verkkomuotoinen työtulo-opas yhteistyössä yrittäjien toimialajärjestöjen kanssa. Opas korvaa edellisen 2014 pdf-tiedostona julkaistun työtulo-oppaan. Uuteen oppaaseen ovat vaikuttaneet asiantuntijat YEL-vakuutuksia hoitavista eläkelaitoksista sekä Suomen Yrittäjät ry:stä.

Tiedot toimialakohtaisia – apuna palkkatilastot

Oppaaseen pääsee osoitteessa www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas. Työtulon ensisijaisena määrittelyperusteena käytetään yrittäjän oman alan tai lähinnä soveltuvan alan järjestön ohjetta. Tietenkin työeläkevakuutuslaitoksessa vahvistettava työtulo arvioidaan jokaisen vakuutetun kohdalla yksilöllisesti, mihin vaikuttavat esimerkiksi toiminnan laajuus, yrittäjän työpanos jne.

Pääosin ohje soveltuu täyspäiväisen ja ympärivuotisen yrittäjätoiminnan työtulon määrittelyyn.

Vanhastaan hyvänä käytännön ohjeena on pidetty, että YEL-työtulon pitäisi vastata vähintään sitä palkkaa, mikä yrittäjän työtä tekevälle ulkopuoliselle maksettaisiin. Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa yrittäjän työtulon määrittämiseen saa tukea oppaan sisältämistä palkkatilastoluvuista toimialoilta, joille ei ole saatu sopivaa toimialajärjestön ohjetta.

Työtulo-oppaaseen sisältyvien toimialakohtaisten ohjeiden luvut vastaavat pääosin vuoden 2015 indeksitasoa. Palkkatilastoluvut ovat vuodelta 2013. Ruotsinkielinen versio oppaasta valmistuu myöhemmin.

Oikein mitoitettu YEL takaa yrittäjän koko sosiaaliturvaa

Yrittäjä tarvitsee uskoa tulevaisuuteen. Silti kovassakaan kilpailussa ei saisi unohtaa, että kaikki ei aina mene liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Palkkakertoimella arvonsa säilyttävä ja kattava YEL-vakuutus tuottaa taatusti turvaa yrittäjälle. Vanhuuseläkkeen lisäksi YEL sisältää työkyvyttömyyseläkkeen ja turvan perheelle, jos yrittäjä kuolisi.

Kaikenlaiset työeläkevakuutetut ansiot, olivat ne sitten millaista yrittäjyyttä tai palkkatyötä tahansa, ovat kerryttäneet vuodesta 2005 työeläkkeen yhteispottia ilman mitään eläkekattoja tai yhteensovituksia. YEL-maksut voi vähentää kokonaisuudessaan verotuksessa.

Tärkeää on huolehtia myös nykyhetken sosiaaliturvasta. YEL-työtulot määräävät yrittäjän sairauspäivä- ja vanhempainrahan suuruuden sekä työttömyysturvan tason.

Tämä kaikki toteutuu ainoastaan oikean työtulotason kautta. Tätä varten on apuna Eläketurvakeskuksen ylläpitämä www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas.

 

FAKTA: Työtulo YEL-vakuutuksen perustana

  • YEL-työtulo hinnoittelee yrittäjän työpanoksen yrityksessä. Työtuloa ei siis arvioida yrityksen tuottaman voiton tai yrittäjän verotettavan tulon mukaan.
  • Vuonna 2015 YEL-maksu on 23,7 prosenttia työtulosta alle 53-vuotiaalla yrittäjällä ja tätä vanhemmilla 25,2 prosenttia. Uuden yrittäjän alennettu maksu on vastaavasti 18,49 ja 19,66 prosenttia neljäksi ensimmäiseksi toimintavuodeksi
  • Vuonna 2015 työtulon vähimmäismäärä on 7 502,14 euroa vuodessa. Vähäisempää, esimerkiksi osa-aikaista, toimintaa harjoittava yrittäjä voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti.
  • Työttömyysturvaan kuulumisen vähimmäistyötuloraja on 12 325,55 euroa ja osa-aikaeläkkeen edellytyksenä on 15 004,29 euron työtulo vuodessa.
  • Enintään YEL-työtulo saa olla vuodessa 170 375,00 euroa.

Sopivan ja riittävän työtulon määrittelyyn saa apua verkko-osoitteesta: www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas


Lisätietoja free-journalisteille ja viestintäyrittäjille (Journalistiliiton jäsenille):

Jussi Salokangas, Journalistiliiton lakimies
jussi.salokangas(at)journalistiliitto.fi / 050 377 6211

Jukka Väyrynen, Suomen freelance-journalistit ry:n asiamies
Yhteystiedot ja puhelinajat osoitteessa www.freet.fi


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.