Uusimmat

YOT muistuttaa Yleä moniarvoisuudesta

Yleisradion Ohjelmatyöntekijät YOT vaatii Yleä parantamaan ruotsinkielistä palveluaan ja järjestämään saamenkielisille tv-uutisille eli Oddasatille kunnon lähetysajan.

 

YOT otti kantaa Yleisradion tehtäviin vuosikokouksessaan 17. maaliskuuta Helsingissä antamalla julkilausuman, josa sanotaan:

"Ylellä on julkisen palvelun yhtiönä tärkeä rooli yhteiskunnallisen tasa-arvon ja demokratian sekä viestinnän moniarvoisuuden edistäjänä. Muistutamme Yleä tästä yleisradiolakiin kirjatusta tehtävästä. Suomi on monikulttuurinen ja –kielinen maa, ja Ylen tehtävä on palvella kaikkia.

Saamenkieliset Oddasat-tv-uutiset palkittiin vastikään Vuoden sivistystekona. Perusteluissa todetaan saamenkielisten tv-uutisten toteuttavan Ylen sivistystehtävää parhaimmillaan. Valtakunnallinen uusintalähetys palvelee sekä saamelais- että valtaväestöä.  8000 saamelaisesta yli puolet asuu muualla kuin saamelaisalueella. On tärkeää, että saamenkielisten tv-uutisten valtakunnallinen lähetys saa nykyistä varhaisemman ja vakituisen lähetysajan. Nykyisin lähetysaika vaihtelee puolen yön molemmin puolin.

Yle on laatimassa yhtiölle kaksikielisyysstrategiaa. Sen on aidosti parannettava Ylen ruotsinkielistä palvelua. Lisäksi on tärkeää, että julkista palvelua pidetään yllä kaikissa viestintäverkoissa. Ylen on palveltava myös yleisöä, joka käyttää Ylen tarjontaa mieluiten internetissä."

Julkilausuma saameksi:

Yle galgá muitit iežas rolla máŋggabealatvuođa ovddiđeaddjin 

Yles lea  almmolaš bálvalusa fitnodahkan  dehalaš rolla servvodaga dásseárvvu ja demokratiija sihke diehtojuohkima máŋggabealatvuođa ovddideaddjin. Mii muittuhat Yle dan radioláhkii čállojuvvon barggus. Suopma lea máŋggakultuvrralaš ja -gielalaš riika ja Yle bargun lea bálvalit buohkaid.

Sámegielat tv-ođđasat "Ođđasat" oaččui gieskat Jagi čuvgehusdáhkubálkkašumi. Ákkastallamiin daddjojuvvo, ahte sámegielat tv-ođđasat ollašuhttet Yle čuvgehusgeatnegasvuođa buoremus lági mielde. Riikkaviidosaš sátta bálvala nu sápmelaččaid go váldoalbmoga. 8000 sápmelaččas badjel bealli ássá sámeguovllu olggobealde.  Lea dehalaš, ahte sámegielat tv-ođđasiid riikkasátta oažžu dálá  árat ja fásta sáddenáiggi. Dálá sáddenáigi molsašuddá goabbatge bealde gaskaija.

Yle lea ráhkadeamen fitnodahkii guovttegielatvuođa strategiija. Dat berre albmaláhkai buoriđit Yle ruoŧagielat bálvalusa. Dan lassin lea dehalaš, ahte almmolaš bálvalus doalahuvvo buot diehtojuohkinfirpmiin. Yle galgá bálvalit maid dakkár olbmuid, geat miellasepmosit geavahit Yle fálaldagaid interneahtas.