Uutiset / 03.05.2013

Ylityökielto on laillista toimintaa, tässä ohje

Journalistiliitto aloitti perjantaina 3.5. kello 14.00 ylityökiellon kaikissa lehdistön sopimusalan toimituksissa. Lehdistöä koskeva kielto on voimassa toistaiseksi ja koskee liiton jäseniä kaikissa henkilöstöryhmissä.

Ylityökielto on työtaistelumuoto, jossa noudatetaan säännöllistä työaikaa. Sen aikana ei tehdä yli- tai lisätyötä.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että ylityö on aina vapaaehtoista, ja normaalistikin työnantajalla on velvollisuus pyytää ensin työntekijöiltä suostumus ylityön tekemiseen. Jokaisella työntekijällä on lain mukaan oikeus kieltäytyä ylityön tekemisestä perustelematta sitä mitenkään.

Ylityökiellon aikana siis työskennellään normaalin työajan puitteissa, ja ylityöstä kieltäydytään. Liukuvassa työaikamuodossa työskentelyä ei jatketa yli normaalin päivittäisen työajan. Ylityökiellon aikana liukumasaldoa ei siis saa kerryttää. Osa-aikaiset työntekijät tekevät vain työsopimuksen mukaisen työmääränsä ja pidättäytyvät lisätyöstä.

Liiton jäsenten on seurattava, että työpaikalla noudatetaan ylityökieltoa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että kieltoa noudatetaan tarkoin kevään suurten yleisötapahtumien, kilpailujen ja turnausten uutisointiin liittyvissä järjestelyissä, joihin liittyy myös työssä tapahtuvaa matkustamista. Sama koskee keväällä tyypillisesti tehtävien lehtien liitteiden ja erikoisnumeroiden tekoa.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on välittömästi oltava yhteydessä omaan luottamusmieheen tai liiton toimistoon. Liittoon on myös syytä heti kertoa mahdollisista työtaistelutoimenpiteiden rikkomisesta.

On mahdollista, että työntekijöitä yritetään painostaa ylityökiellon rikkomiseen työtaistelutoimen aikana, eroamaan liiton jäsenyydestä tai uhataan irtisanomisella. Tällainen toiminta on rikoslaissa kriminalisoitu työsyrjintänä tai järjestäytymisvapauden loukkauksena, joista työnantajan edustaja on henkilökohtaisessa rikosvastuussa. Työntekijää ei saa asettaa epäedulliseen asemaan ammatillisen toiminnan takia.

Työsuhteen kuluessa tällaista kiellettyä epäedulliseen asemaan asettamista voi tulla esiin esimerkiksi töiden järjestelyissä. Työntekijöitä ei saa siirtää ylityökieltoon osallistumisen perusteella huonompiin tehtäviin. Mikäli työnantajan puolelta ilmenee epäasiallista käytöstä, kuten uhkailua tai painostusta kiellon rikkomiseen, tulee ottaa yhteyttä välittömästi liittoon.

Mahdolliset lisäkysymykset ylityökiellon soveltamisesta ja tulkinnoista samoin kuin ilmoitukset mahdollisista rikkomuksista on osoitettava liiton laki- ja työehtopäivystyksen, numero 044 – 755 5000 arkisin kello 13-16.

Lisätietoja myös työehtoasiamies Jussi Salokangas 050 - 377 6211.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.