Uutiset / 06.05.2013

Ylityökielto nyt: vastauksia kiperiin kysymyksiin

Huomio! Tätä tekstiä on jatkettu tiistaina 7.5.2013 kello 13.45. Kysymykset 13-15 ja vastaukset niihin ovat uusia.

1. Teenkö ylityön, kun olen sopinut siitä ennen ylityökiellon alkamista?

Koko lehdistöä koskeva ylityökielto on alkanut perjantaina 3.5. klo 14.00. Perjantain jälkeen ei ennalta sovittuja ja uusia ylitöitä tehdä.

2.   Saanko matkustaa ylityökiellon aikana?

Matkustamiseen käytetty aika on matka-aikaa, jota ei lasketa työajaksi. Matkustaminen säännöllisen työajan ympärillä on siis sallittua, kun matkustamisen aikana ei tehdä työtä. Matkustamisen aikana tehty työ taas on työaikaa ja se on mukana ylityön arvioinnissa.

3.   Voidaanko työpaikan työvuorojärjestelmää muuttaa? Työvuorojärjestelmää muutettaessa on neuvoteltava pääluottamusmiehen kanssa.

4.   Voidaanko työaikaa tilapäisesti pidentää?

Pidentäminen todennäköisesti johtuu ylityökiellosta, joten pidentäminen ei ole ylityökiellon aikana mahdollista. Myös liukuvassa työajassa tehdään normaalia työaikaa. Liukumasaldoa ei saa kerryttää, edes yhden työpäivän aikana.

5.   Pitääkö minun tehdä yhdeksän tunnin työt 7,5 tunnissa?Työvuorolistaan merkitty säännöllinen työaika tehdään normaalisti. Lisä- tai ylityötä ei tehdä, vaikka siitä olisi sovittu etukäteen. Jos työvuorolistaan on siis merkitty säännöllinen 7,5 tunnin työvuoro, työvuoro tehdään normaalisti.  Työt on ylityökiellon aikana mitoitettava niin, että työmäärä vastaa myös 7,5 tunnin työtä. Epäselvässä tapauksessa kysy lisätietoa luottamusmieheltä tai liitosta.

6.    Onko osa-aikaisen suostuttava tekemään lisää tunteja? Ylityökiellon aikana ei saa ottaa lisää tunteja.

7.    Miten ylityökielto koskee työajan alkamis- ja päättymisajankohtien muuttamista?

Ennalta ilmoitettujen työvuorojen mukaan mennään, ellei uutta sovita. Työehtosopimuksen mukaan työvuoroluettelo laaditaan, mikäli mahdollista, kolme viikkoa ennen työaikajakson alkamista.  

8.   Jäin sairaana pois töistä, miten työvuoroni voidaan paikata?

Työvuoro voidaan sijaistaa normaalin työajan puitteissa. Ylityönä sijaistusta ei saa tehdä.

9.   Voidaanko työpaikalla käyttää ulkopuolista työvoimaa, kuten vuokratyövoimaa?

Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on tehtävä suunnitellusta ulkopuolisen työvoiman käytöstä etukäteen ilmoi­tus luottamusmiehelle, joka voi vaatia asian käsittelemistä yt-menettelyssä. Yt-menettelyn aikana ulkopuolista työvoimaa ei saa käyttää työpaikalla. Ulkopuolisen työvoiman palkkaaminen työtaistelun murtamiseksi on myös työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaus.

10.  Miten toimia, jos esimies painostaa jäämään ylitöihin?

Ota heti yhteys joko pääluottamusmieheen tai liiton tes-päivystykseen.

11.  Saavatko järjestäytymättömät tehdä ylityötä? Järjestäytymättömienkin työt ovat ylityökiellon piirissä. Jäsenten kannattaa valvoa, että myös he noudatta­vat ylityökieltoa.  Työtekijällä on aina oikeus kieltäytyä ylityöstä ilman syyn ilmoittamista.

12.  Olen Journalistiliiton jäsen ja toimin graafikkona lehdessä. Minuun sovelletaan graafisen alan työehtosopimusta. Voinko ryhtyä ylityökieltoon?

Työtaistelu koskee vain lehdistön työehtosopimuksen mukaista työtä. Jos työntekijän työsuhteeseen sovelletaan muuta työehtosopimusta, kuten KVTES tai Graafisen alan työehtosopimusta, työntekijä jatkaa työskentelyä normaalilla tavalla. Ylitöiden tekeminen on aina vapaaehtoista, joten työntekijän syytä kieltäytyä ylitöistä.

13. Miten käy vuosiloman ja rästivapaan, jos lakko alkaa?

Jos loma on alkanut ennen lakkoa, lakon alkaminen ei keskeytä sitä. Tällöin loman ajalta maksetaan palkkaa. Jos loma päättyy lakon aikana, henkilö siirtyy lomalta lakkoon ja palkanmaksu keskeytyy loman jälkeisenä päivänä. Töihin palataan lakon jälkeen.

Jos lakko alkaa ennen kuin aikaisemmin sovittu loma, työntekijä on lakossa eikä loma ala.

Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti siirtää lomaa alkamaan lakon aikana.

14. Lähden työmatkalle 16.5. Saksaan ja lakko alkaa 17.5. Paluulentoni on vasta myöhemmin. Miten minun tulisi menetellä? (Koskee erityisesti euroviisuja ja jääkiekon mm-kisoja)

Jos työntekijä on lähdössä työmatkalle, jonka on tarkoitus kestää perjantain 17.5. yli, on syytä sopia käytännön toimenpiteet mahdollisen lakon alkaessa etukäteen työnantajan kanssa. Mikäli lakko alkaa, ei työtä tehdä myöskään työmatkalla. Näin ollen hyvissä ajoin tulee sopia ainakin

 - miten paluumatka järjestetään eli vaihdetaanko paluuliput tarvittaessa aiempaan ajankohtaan työnantajan kustannuksella ja

- mikäli matkalippuja ei saada muutettua, miten majoitus hoidetaan aiottuun paluuseen saakka. Myös muista mahdollisista käytännön seikoista tulee sopia, jotta työmatkalle voidaan lähteä ongelmitta.

15. Työnantaja korvaa tekemättä jääneitä vuoroja työvuoroja tuntityöläisillä.  Miten menettelyyn tulisi suhtautua?

Jos tuntityöläinen on tehnyt säännönmukaisesti tietyn viikko- tai kuukausityömäärän, hänen tulisi tehdä enintään keskimääräinen työaikansa. Tällaisessa tapauksessa tuntityöläisen työaika on vakiintunut työsopimuksen osaksi.

Jos työvuorot ovat vaihdelleet epäsäännöllisesti viikoittain, työaika ei ole vakiintunut työntekijän työsopimuksen osaksi eikä menettelyyn voi puuttua. Tuntityöläinen ei kuitenkaan koskaan saa ylittää 37,5 tunnin viikkotyöaikaa.

Työnantaja ei saa työtaistelun aikana palkata uutta ulkopuolista työvoimaa, jolla pyritään murtamaan ylityökielto. Kansainvälisen työjärjestön käytännössä on katsottu, että ulkopuolisten palkkaaminen tahallisesti työtaistelun murtamiseksi on vakava järjestäytymisvapauden loukkaus, josta työnantaja voi olla vahingonkorvausvelvollinen tai rikosoikeudellisessa vastuussa.

Lisätietoja:

Journalistiliiton tes-päivystys klo 9-16 (arkisin) puh 044-7555 000.

Sähköposti: lakimies@journalistiliitto.fi  

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.