Uusimmat

Ylioppilaskuntienkin on noudatettava lehdistön tessiä

Tampereen käräjäoikeus on vahvistanut, että Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan julkaiseman Aviisi-lehden toimittajan työsuhteessa on noudatettava lehdistön yleissitovaa työehtosopimusta.

Työnantaja väitti, ettei lehden toimittajalle tarvitse maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, sillä Aviisi ei ole aikakauslehti, eikä yleissitovuus muutoinkaan ulottuisi ylioppilaskuntiin. Tuomioistuimessa Journalistiliiton käsitys asiasta kuitenkin todettiin oikeaksi. Toimittajan työn vähimmäisehdot määräytyvät lehdistön työehtosopimuksen mukaan myös ylioppilaskunnan julkaiseman lehden toimituksessa.

Ratkaisu tarkoittaa sitä, että Tampereen lisäksi muidenkin ylioppilaskuntien journalistisesti toteutetut aikakauslehdet joutuvat ottamaan asian huomioon työsuhteissaan. Suurimmissa ylioppilaskunnissa näin toimitaan jo.

Tuomio ei vielä ole lainvoimainen.

Lisätietoja: työehtoasiamies Tytti Oras (tytti.oras@journalistiliitto.fi, 050 5673418)