Uutiset / 25.10.2013

Ylessä neuvottelutulos

Neuvottelutulos oli palkankorotusten osalta keskitetyn tulosopimuksen mukainen. Palkkoja ja palkkataulukoita korotetaan 1.5.2014 20 €:lla ja 1.5.2015 0,4 %:lla.

Teksteissä saatiin läpi parannuksia määräaikaisten työntekijöiden asemaan. Määräaikaiselle työntekijälle on tästä eteenpäin kuukauden kuluessa työsuhteen alusta pakko antaa kirjallinen työsopimus, jossa ilmoitetaan sekä määräaikaisuus, että sen peruste. Mikäli näin ei toimita, katsotaan työsopimus sovitun toistaiseksi voimassaolevaksi. Lisäksi työehtosopimukseen otettiin uusi työaikajärjestelmä, jotta tuotantoja kevät,- ja kesäkausilla tekevät määräaikaiset työntekijät voisivat olla työsuhteessa myös kesätauon yli, eikä työsuhde katkeaisi kesäksi poistaen esim. oikeuden työterveyshuoltoon.

Äitiys-, isyys-, adoptio-, ja sairausvapaiden osalta määräyksiä siirrettiin yhtiön sosiaaliohjesäännnöstä työehtosopimukseen, mikä vahvistaa niiden pysyvyyttä. Viime sopimuskauden aikana toteutettu joustavan työaikamuodon kokeilu vakinaistettiin. Muut yhtiön ajamat työaikajoustot torjuttiin neuvottelupöydässä, ja niiden käsittelyä jatketaan työryhmässä, joka tarkastelee työaikamuotoja kokonaisuutena.

Kesken työehtosopimusneuvottelujen julki tulleet yhtiön kaavailut vuokratyöstä vaikeuttivat neuvotteluja. Yhtiö on toistaiseksi ottanut vuokratyön suhteen aikalisän. Työehtosopimuksen yhteydessä sovittiin työryhmistä, jotka käsittelevät vuokratyön mahdollista käyttöä yhtiössä ja toisaalta käyvät läpi määräaikaisten ja tuntityösopimusten käyttöä tuotannossa.

Vaikein vääntö käytiin harjoittelijoiden käytöstä Yleisradiossa. Lopputuloksen työehtosopimuksen harjoittelijaliitteeseen otettiin uusi moniportainen palkkajärjestelmä, jossa on osin selvästi nykyistä alempia harjoittelijapalkkoja, samalla kun rajattiin palkattomien harjoittelijoiden käyttöä. Sijaisina varsinaisissa työtehtävissä käytettäville harjoittelijoille ei uudessa sopimuksessa voi enää maksaa harjoittelijapalkkaa, vaan maksetaan normaali työehtosopimuksen mukainen palkka. Uusia harjoittelijakirjauksia voi pitää riskialttiina ja liiton neuvottelijat pitivät palkkatasoihin kirjattua alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon erottelua periaatteellisesti vääränä. Kokonaisuutena muutokset nähtiin kuitenkin parannuksena nykytilanteeseen ja erityisesti palkattomia harjoitteluja tekevien asemaan. Osapuolet kirjasivat yksimielisinä sopimukseen, että muutosten tarkoitus on vähentää palkattomia harjoitteluita ja että muutosten vaikutusta seurataan yhdessä. Kyseessä on siis kokeilu, jolla pyritään saamaan muutosta YLE:n katastrofaaliseen harjoittelijatilanteeseen.

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.