Uutiset / 10.11.2011

Ylen palkoista sopimus, järjestelyerä mukana

Journalistiliiton ja  Yleisradiota edustavan Palvelualojen työnantajien neuvottelema sopimus keskittyy palkkoihin. Ylen muista työehdoista sovittiin vuonna  2010 työehtosopimuksessa.

Palkkaratkaisu on sekamalli, joka sisältää jo ensimmäisessä eli lokakuulta takautuvasti tulevassa jaossa sekä prosentti- että euromääräisiä palkankorotuksia. Lehdistön keväisen tes-ratkaisun tapaan sopimuksessa on yksikkökohtaisia järjestelyeriä. Erissä on tasajaon mahdollistava perälauta siltä varalta, ettei yksikkökohtaisessa jaossa muuten onnistuta.

”Tämä palkkaratkaisu syntyi hyvin säädellyssä ympäristössä, jossa varsinkin työmarkkinaraami ja myös Ylen tilanne olivat vaikuttivat. Jos tämän vuoden korotuksia Ylessä vertaa lehdistössä keväällä eli ennen raamin syntyä sovittuihin, eroa lehdistön hyväksi on niukalti. Vuoden 2012 korotukset ovat molemmissa jo samaa 2,2 prosentin tasoa”,  Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen toteaa.

 

Palkkoja korotetaan Yleisradiossa seuraavasti:

1.10.2011 lukien yleiskorotus 55 euroa/kk, kuitenkin vähintään 1,8 %. Samalla euromääräisiin lisiin tulee yleiskorotusajankohdasta laskettava korotus 2,4 %.

1.10.2011 lukien järjestelyerä 0,5 %. Joissakin yksiköissä 0,2 % tästä erästä kohdennetaan palkkaryhmiin 11-13 kuuluvien henkilökohtaisiin palkankorotuksiin.  Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan yksiköittäin 22.12.2011 mennessä.  Jos yksimielisyyttä jossain yksikössä ei synny, korotetaan tämän yksikön kaikkien ohjelmatyöntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja 0,5 %:lla.

1.12.2011 kertakorotus 150 euroa sillä ehdolla, että työmarkkinoilla syntyy raamisopimus.

1.11.2012 yleiskorotus 1,8 % palkkoihin ja palkkataulukoihin. Euromääräisiä lisiä korotetaan 2,2 %:lla.

1.11.2012 järjestelyerä 0,4 %, joka jaetaan yksiköissä henkilökohtaisina palkankorotuksina. Tässäkin erässä on tasajaon mahdollistava perälauta.

 

Yleisradio sitoutuu siihen, ettei työntekijän oikeus tes:n takuuheko -korotukseen heikkene näiden korotusten yhteydessä. Takuuhekolla taataan, että henkilökohtainen palkanosa on vähintään 9 % tehtäväkohtaisesta palkasta  4 vuoden kuluttua tehtävän alkamisesta.

Arto Niemisen mukaan Yleen sovittu yli kahden vuoden palkkaratkaisu tuo edunvalvonnan kannalta sikäli hyvän tilanteen, ettei edessä oleva kädenvääntö Yleisradion rahoitusmallista ja taloudesta ole sotkemassa palkkaneuvotteluja.

Ylen palkkaratkaisu ulottuu vuoden 2013 loppuun eli kaksi kuukautta pitemmälle kuin mitä raamisopimuksella tavoitellaan. Tämän jälkeen edellytyksenä sopimuksen toteutumiselle on enää yleisen työmarkkinaraamin pitävyys.

Jos 25.marraskuuta todetaan raamin kaatuneen, toteutuvat nyt sovitut Ylen korotukset vain ensimmäisen vuoden osalta ja muusta neuvotellaan erikseen syksyllä 2012.

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden YOT:n hallitus suositti Journalistiliiton hallitukselle neuvottelutuloksen hyväksymistä, minkä tämä tekikin 10. marraskuuta.


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.