Uutiset / 16.04.2010

Ylen freeuusinnoista neuvottelutulos

Jo vuonna 2007 Ylen kanssa sovittiin, miten freelancereiden uusintakorvauksiin käytettyä rahaa siirretään ohjelmien ensilähetyspalkkioihin. Ensi vaiheessa uusien ohjelmien uusintakorvaukset laskivat 50 %:sta 20 %:iin. Tämän vuoden alussa digisopimuksessa siirryttiin ns. totaalivaiheeseen, jossa uusista freelancereiden tekemistä ohjelmista ei enää tule maksuun uusintakorvauksia. Nämä rahat on ylikompensoidusti siirretty ensilähetyksiin, jolloin ne vaikuttavat myös korottavasti eläketurvaan ja vuosilomakorvauksiin.

Viime toukokuusta asti taas on neuvoteltu tänään sovittua pöytäkirjaa, joka täsmentää vuoden 2007 sopimusta vanhojen ohjelmien uusintojen osalta. Pöytäkirjan mukaan Yle maksaa kalenterivuosittain kertakorvauksen, joka maksetaan jatkossa freetekijöille Kopioston kautta. Vuosittainen kertakorvaussumma määräytyy uusintamäärien mukaan. Jos vanhojen ohjelmien uusiminen lisääntyy, nousee summa ja päin vastoin. Ensimmäisen kerran summa tulee maksettavaksi Kopiostolle maaliskuussa 2011 (vuoden 2010 uusinnoista). Kopiosto tilittää ne edelleen freelancereille tämän jälkeen.

Lisäksi Yle on pöytäkirjassa sitoutunut toimittamaan Kopiostolle tiedot vuosina 1993-2009 maksetuista uusintapalkkioista radiossa ja tv:ssä, ja lisäksi kaikkien tv-kanavien lähetystiedot ns. Kopiosto-tietosopimuksen mukaisesti.

Digipöytäkirjan yhteydessä on puhuttu myös radiodokumenteista, joita ei ole tariffina määritetty Yhtyneet-sopimuksessa. Ensi viikolla alkavissa tes-neuvotteluissa Journalistiliitto tulee esittämään radiodokumentille omaa tariffia. Tähän liittyen pöytäkirjassa todetaan, että radiodokumentit ovat tämän sopimuksen piirissä, mikäli niille saadaan sovittua tariffi Yhtyneet-sopimuksen vuoden 2010 työehtosopimusneuvotteluissa. Jos tariffia ei lopulta voida sopia, jäävät radiodokumentit uuden uusintakorvausmallin ulkopuolelle.

Digipöytäkirjan yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät jäsensivuilta (vaatii kirjautumista).

RTTL:n Freelance-ammattiosasto FAO käsittelee digipöytäkirjan neuvottelutulosta kokouksessaan ensi maanantaina. Lisäksi se menee Journalistiliiton liittohallituksen käsittelyyn. Myös muut Yhtyneet-sopimuksen allekirjoittajajärjestöt ja Kopiosto hyväksyvät neuvottelutuloksen tahoillaan.

Petri Savolainen
16.4.2010


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.