Uutiset / 16.04.2010

Ylen freeuusinnoista neuvottelutulos

Jo vuonna 2007 Ylen kanssa sovittiin, miten freelancereiden uusintakorvauksiin käytettyä rahaa siirretään ohjelmien ensilähetyspalkkioihin. Ensi vaiheessa uusien ohjelmien uusintakorvaukset laskivat 50 %:sta 20 %:iin. Tämän vuoden alussa digisopimuksessa siirryttiin ns. totaalivaiheeseen, jossa uusista freelancereiden tekemistä ohjelmista ei enää tule maksuun uusintakorvauksia. Nämä rahat on ylikompensoidusti siirretty ensilähetyksiin, jolloin ne vaikuttavat myös korottavasti eläketurvaan ja vuosilomakorvauksiin.

Viime toukokuusta asti taas on neuvoteltu tänään sovittua pöytäkirjaa, joka täsmentää vuoden 2007 sopimusta vanhojen ohjelmien uusintojen osalta. Pöytäkirjan mukaan Yle maksaa kalenterivuosittain kertakorvauksen, joka maksetaan jatkossa freetekijöille Kopioston kautta. Vuosittainen kertakorvaussumma määräytyy uusintamäärien mukaan. Jos vanhojen ohjelmien uusiminen lisääntyy, nousee summa ja päin vastoin. Ensimmäisen kerran summa tulee maksettavaksi Kopiostolle maaliskuussa 2011 (vuoden 2010 uusinnoista). Kopiosto tilittää ne edelleen freelancereille tämän jälkeen.

Lisäksi Yle on pöytäkirjassa sitoutunut toimittamaan Kopiostolle tiedot vuosina 1993-2009 maksetuista uusintapalkkioista radiossa ja tv:ssä, ja lisäksi kaikkien tv-kanavien lähetystiedot ns. Kopiosto-tietosopimuksen mukaisesti.

Digipöytäkirjan yhteydessä on puhuttu myös radiodokumenteista, joita ei ole tariffina määritetty Yhtyneet-sopimuksessa. Ensi viikolla alkavissa tes-neuvotteluissa Journalistiliitto tulee esittämään radiodokumentille omaa tariffia. Tähän liittyen pöytäkirjassa todetaan, että radiodokumentit ovat tämän sopimuksen piirissä, mikäli niille saadaan sovittua tariffi Yhtyneet-sopimuksen vuoden 2010 työehtosopimusneuvotteluissa. Jos tariffia ei lopulta voida sopia, jäävät radiodokumentit uuden uusintakorvausmallin ulkopuolelle.

Digipöytäkirjan yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät jäsensivuilta (vaatii kirjautumista).

RTTL:n Freelance-ammattiosasto FAO käsittelee digipöytäkirjan neuvottelutulosta kokouksessaan ensi maanantaina. Lisäksi se menee Journalistiliiton liittohallituksen käsittelyyn. Myös muut Yhtyneet-sopimuksen allekirjoittajajärjestöt ja Kopiosto hyväksyvät neuvottelutuloksen tahoillaan.

Petri Savolainen
16.4.2010


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.