Uutiset / 30.04.2010

Yle-neuvottelut jatkuivat – Sopimukseton tila alkaa

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään neuvottelukuntien tapaamisella. Neuvotteluille oli varattu kolme tuntia neuvotteluaikaa ja koko varattu aika käytettiin molemminpuolisten tekstiesitysten käsittelyyn.

Työnantajapuoli suhtautui hyvin torjuvasti perusteellissa jäsenkäsittelyssä esiin nousseisiin tekstiparannusesityksiimme. Jotta neuvotteluissa voitaisiin edelleen edetä ripeästi, tekstien sekä palkkaratkaisun käsittely päätettiin eriyttää. Molempia päätettiin jatkaa neuvottelukunnan jäsenistä kootuissa pientyöryhmissä seuraavan kerran 5.5.2010. Neuvottelukunnat tapaavat seuraavan kerran 12.5.2010.

Journalistiliiton puheenjohtaja Nieminen totesi neuvotteluiden kuluessa, että työnantajapuoli suhtautui varsin tylysti tekstiesityksiimme, jolloin tarkemman palkkaesityksen tekoa pitää pohtia tässä valossa uudelleen.

Olemme 1.5.2010 alkaen sopimuksettomassa tilassa, joten jatkotoimet riippuvat siitä, miten tes-neuvottelut etenevät. Neuvotteluiden etenemisestä tiedotetaan SJL:n sekä YOT:n verkkosivuilla sekä tarvittaessa myös jäsenille suoraan toimitettavalla sähköpostikirjeellä.
Marianne Leskinen
työehtoasiamies


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.