Uutiset / 30.04.2010

Yle-neuvottelut jatkuivat – Sopimukseton tila alkaa

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään neuvottelukuntien tapaamisella. Neuvotteluille oli varattu kolme tuntia neuvotteluaikaa ja koko varattu aika käytettiin molemminpuolisten tekstiesitysten käsittelyyn.

Työnantajapuoli suhtautui hyvin torjuvasti perusteellissa jäsenkäsittelyssä esiin nousseisiin tekstiparannusesityksiimme. Jotta neuvotteluissa voitaisiin edelleen edetä ripeästi, tekstien sekä palkkaratkaisun käsittely päätettiin eriyttää. Molempia päätettiin jatkaa neuvottelukunnan jäsenistä kootuissa pientyöryhmissä seuraavan kerran 5.5.2010. Neuvottelukunnat tapaavat seuraavan kerran 12.5.2010.

Journalistiliiton puheenjohtaja Nieminen totesi neuvotteluiden kuluessa, että työnantajapuoli suhtautui varsin tylysti tekstiesityksiimme, jolloin tarkemman palkkaesityksen tekoa pitää pohtia tässä valossa uudelleen.

Olemme 1.5.2010 alkaen sopimuksettomassa tilassa, joten jatkotoimet riippuvat siitä, miten tes-neuvottelut etenevät. Neuvotteluiden etenemisestä tiedotetaan SJL:n sekä YOT:n verkkosivuilla sekä tarvittaessa myös jäsenille suoraan toimitettavalla sähköpostikirjeellä.
Marianne Leskinen
työehtoasiamies


Katso myös

Kaikki uutiset

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Sanoma tuli pyöreään pöytään freelancejournalistien työn ehdoista

Pyöreän pöydän tapaamisen ajatus on, että voidaan keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin.