Uusimmat

Yle aloittaa yt:t – jopa 185 menettää työnsä

Kyseessä on Journalistiliiton isoimmat yt:t ainakin tällä vuosituhannella.

Yleisradio aloittaa ensi viikolla yt-neuvottelut, jotka kohdistuvat arviolta yhteensä enintään 350 henkilöön. Osalle heistä voidaan tarjota uutta työtehtävää lakkautettavan tehtävän tilalle. Tämänhetkisen arvion mukaan enintään noin 185 henkilön työsuhde päättyy.

Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 1030 työntekijää.

Arviot eivät sisällä määräaikaisen tai tuntipalkkaisen työvoiman käytön mahdollista vähentämistä.

Journalistiliiton puheenjohtajan Arto Niemisen mukaan alalla ei ole käyty tämän isompia yt:itä ainakaan tällä vuosituhannella.

Työnantaja pyrkii päättämään toimenpiteistään mahdollisimman pian. Tavoite on, että irtisanomisajat alkaisivat juosta jo tämän vuoden lopulla.

Työnantajan mukaan sen harkitsemat toimenpiteet perustuvat kahteen lähtökohtaan: kulujen karsimiseen ja yhtiön strategian toteuttamisen vaatimiin muutoksiin.

 

Yt-suunnitelmat yksiköittäin

Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa neuvottelut koskevat noin 300 henkilöä mukaan lukien esimies- ja työnjohdolliset tehtävät. Yksikön suunniteltu vähennys on enintään noin 23 henkilötyövuotta.

Neuvottelujen ulkopuolelle jäävät lähetykset ja tekniikka, Yle Urheilu ja Yle Uutisten ulkomaantoimitus.

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimintamalli ja organisaatio uudistuvat ensi vuoden alussa. Perinteinen jako uutis- ja ajankohtaistoimitukseen poistuu. Toimitukset erikoistuvat aiheisiin, jotka jaotellaan neljään aihekokonaisuuteen: Maailma, Suomi, Yhteiskunta ja Urheilu.

Julkaisut-yksikössä neuvottelut koskevat noin 205 henkilöä. Suunniteltu vähennys on enintään 20 henkilötyövuotta.

Luovat sisällöt -yksikössä neuvottelut koskevat noin 110 henkilöä. Vähennys on enintään 20 henkilötyövuotta.

Tuotannot-yksikössä neuvottelut koskevat noin 130 henkilöä. Yksikön suunnitelmat tarkoittaisivat toteutuessaan enintään 90 henkilötyövuoden vähennystä.

Svenska Ylessä neuvottelut koskevat 171 henkilöä. Ne voivat johtaa noin 14 henkilötyövuoden vähennykseen.

Yhteisissä toiminnoissa neuvottelut koskevat koko henkilöstöä tietyin poikkeuksin, yhteensä noin 115 henkilöä. Yhteisten toimintojen arvioitu henkilöstövähennys on enintään 17 henkilötyövuotta.

 

Syynä mm. eduskunnan päätös Yle-verosta

Eduskunta päätti keväällä 2014 luopua Yle-veron korotuksesta vuodelle 2015. Ratkaisusta aiheutuva kustannusten karsimisen tarve on ensi vuonna noin kymmenen miljoonaa euroa. Rahoitusvaje syntyy jo tiedossa olevista kustannusten noususta. Kuluja karsitaan sisällöistä, investoinneista ja muusta toiminnasta.

Säästöjen lisäksi toimenpiteet liittyvät Ylen hallintoneuvoston 11.6.2014 vahvistamaan strategiaan, jonka mukaan Yle vastaa mediankäytön muutokseen verkko edellä. Suuren yleisön mediankäyttö muuttuu nopeasti, ja mediasisältöjen käyttö kasvaa vain verkossa.

Strategisten tavoitteiden toteuttaminen vaatii sekä henkilöstö- että muiden resurssien uudelleensuuntaamista. Työnantajan mukaan yhtiön on vapautettava resurssejaan strategian mukaisiin toimenpiteisiin.