Uutiset / 17.05.2010

Yhtyneet-sopimuksesta neuvottelutulos

Sopimuksen mukaan palkkioita korotetaan 1.10.10 lukien 1,4 %:lla. Sopimuskausi on kolmevuotinen päättyen 30.4.2013. Vuosien 2011 ja 2012 korotuksista sovitaan myöhemmin. Sopimukseen saatiin myös merkittäviä tekstiparannuksia muun muassa Ylen freekääntäjille takuut töiden jatkumisesta sekä tariffit ohjelmantekijän tekemään tekniseen työhön ja radion dokumenttiohjelmiin.

Freelancereilla on toukokuun alusta oikeus kokonaiseen sairausajan palkkaan yhdeksänteen sairauspäivään asti. Aikaisempi sopimuskirjaus viittasi työsopimuslakiin, joka edellyttää vain puolen palkan maksamista. Palkallinen sairausaika on voimassa heti työsuhteen alusta lukien.

Uusista suoriteperusteisista tehtävistä informointiin lisättiin pöytäkirjamerkintä jatkuvan neuvottelumenettelyn yhteyteen. Luottamusmiestä informoidaan kahdesti vuodessa uusista suoriteperusteisista ohjelmatyypeistä.

Tv-liitteeseen ohjelmantekijän tekemä ohjelmatekninen työ

Kahdesti aikaisemmin tes-neuvotteluissa pöydässä olleet ohjelmateknisen työn tariffit saatiin vihdoin sopimukseen.

Jos ohjelmantekijä osallistuu ohjelmatekniseen työhön journalistiseen työhön nähden vähäisessä määrin, on korvaus vähintään 0,2 kyseisen palkkioryhmän palkkioista. Jos taas merkittävässä määrin, on korvaus vähintään 0,5.

Jos ohjelmantekijä tekee koko työsuoritteen, myös ohjelmateknisen työn, on korvaus vähintään 0,8. Jos työsuorite pitää sisällään pelkkää ohjelmateknistä työtä, korvataan se aikapalkkasopimuksen mukaan.

Tv-liitteeseen saatiin myös täsmennettyä pitkään hiertänyt raja urheiluraportin ja uutisjutun välillä. Urheilu-uutinen, joka ei ole tulosraportti, tulee jatkossa korvattavaksi korkeamman tariffin eli uutisjutun mukaan. Tulosraportti korvataan edelleen urheiluraporttina.

Radion dokumenttiohjelmat radioliitteeseen

Radioliitteen uusi tariffi on radion dokumenttiohjelmat. 5 minuuttiin asti palkkio on 480 euroa ja seuraavilta minuuteilta 63 euroa.

Uusi tariffi tarkoittaa sitä, että radion dokumenttiohjelmat tulevat taannehtivasti mukaan myös Ylen digisopimukseen. Sen mukaan uusintakorvauksia ei tule enää maksuun, vaan niiden osuus on otettu huomioon ensilähetyksen palkkioissa. Vanhojen ohjelmien osalta uusintoja korvataan Kopiostolle maksettavalla vuosittaisella könttäkorvauksella. Ensimmäisen kerran korvaukset tulevat jakoon vuonna 2011.

Radioliitteeseen tehtiin myös lisäys kritiikkiohjelmista. Niillä tarkoitetaan itsenäisesti toimittajan/kriitikon tekemää arviota teatteriesityksestä, kirjasta tai musiikkiesityksestä. Kirjausta työehtosopimukseen oli esittänyt Suomen Radio- ja tv-selostajat.

Yleisradion freekääntäjien erillissopimus uudistettiin MTV-mallin mukaisesti Uuden määräaikaisen sopimuksen sopimuskausi on tes-kausi 1.5.2010-30.4.2013.

Ristiinkäyttökorvausta uusinnoista maksetaan 8 %. Lisäksi edelleen tulee maksuun 1 % nettikäytöstä. Pääkanavilla (TV1 ja TV2) uusintoja voi sopimuskaudella olla kuusi kertaa. Erityiskanvilla FST ja Yle Teema uusintoja sopimuskauden aikana ei ole rajoitettu.

Määräaikaisuuden lisäksi on sovittu pöytäkirjamerkinnästä. Sen mukaan erillissopimus on neuvoteltavissa ja irtisanottavissa uudelleen, mikäli toimintaympäristössä on tapahtunut merkittävä muutos. Irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

Esiintyjäliitteeseen saatiin kirjaus ohjeesta, jonka Ylen HR laatii liittyen palkkioperusteiden ilmoittamiseen haastateltavalle. Asiaa oli tes-neuvotteluihin esittänyt Suomen Tietokirjailijat.

Kolme työryhmää

Ensimmäisen työryhmän tehtävä on uudistaa käännösliitteen sisältö ja rakenne. Työryhmän kokoonpano on 4 (kääntäjät) + 2 (Yle) + 2 (MTV). Työryhmän työn tulee olla valmis 30.4.2011 mennessä.

Toisen työryhmän tehtävänä on selvittää pelkän nettityön korvaaminen. Nykyään sopimuksessa on ehtoja nettiin tehtävästä lisätyöstä.

Kolmannen työryhmän tehtävänä on selvittää kokemuslisäjärjestelmän toimivuutta. Nykyisen sopimuksen mukaan tv- ja radioliitteissä kokeneelle tekijälle on maksettava lisää vähintään + 5 % yli sopimuksessa olevien vähimmäispalkkioiden. Kahden jälkimmäisen työryhmän työn tulee olla valmis sopimuskauden aikana eli 30.4.2013 mennessä.

Yhteenvetona voi sanoa, että SJL:n esityksistä kaikki menivät läpi jossain muodossa. Työnantapuolella oli ainoastaan yksi oma esitys, joka koski kuulovammaistekstityksen iltalisän myöhentämistä klo 16:sta klo 18:een. Tämä yhtenäistäminen sopimuksen muiden liitteiden kanssa hyväksyttiin.

Freelance-ammattiosasto FAO käsittelee neuvottelutulosta keskiviikkona 19.5. Liittohallitus päättää liittovaltuuston antaman valtuutuksen perusteella neuvottelutuloksen hyväksymisestä kokouksessaan 3.6.

Neuvottelutulos ja Ylen freekääntäjien erillissopimus löytyvät jäsensivuilta (edellyttää kirjautumista).

Petri Savolainen

edunvalvontajohtaja


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.