Uusimmat

Wessbergin selvitys hyvitysmaksusta valmistui

Selvityksessä ehdotetaan yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun irrottamista laitesidonnaisuudesta ja maksun tulouttamista viestintärahaston kautta.

Ehdotukset sisältyvät Arne Wessbergin Opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemään selvitykseen.

Wessberg on ottanut uudistuksen lähtökohdaksi seuraavat tavoitteet:

• vakaampi ja ennustettavampi hyvitysmaksutuotto
• toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta huolimatta ajallisesti nykyistä kestämpi ratkaisu
• nykyistä yksinkertaisempi maksujen keräysjärjestelmä
• tasapaino tekijänoikeuksien haltijoiden, kuluttajien sekä laitevalmistajien ja -maahantuojien välillä
• luovan talouden ja sähköisen kaupankäynnin edistäminen 
 

Suomessa hyvitysmaksukertymä oli vuonna 2007 runsaat 15 miljoonaa euroa ja vuonna 2010 enää alle 7 miljoonaa euroa.

Petri Savolainen